Per-Olof Egnell
Per-Olof Egnell

Per-Olof Egnell

Verksamhetsledare
Luleå tekniska universitet
Hälsovetenskap
Innovation och ehälsa
Institutionen för hälsovetenskap
per-olof.egnell@ltu.se
0920-492089
D801d Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

Hur bör man arbeta med processorientering (2000)

Klefsjö. B, Egnell. P
Kvalitetsmagasinet, ISSN: 1104-1579, nr. 2, s. 40-42