Per-Erik Eriksson

Titel: Professor
Organisation: Luleå tekniska universitet
Forskningsämne: Entreprenörskap och innovation
Avdelning: Innovation och Design
Industriellt och hållbart byggande
Enhet: Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
E-post: Pererik.Eriksson@ltu.se
Telefon: 0920-493058
Rum: A3203 - Luleå »
Ort: Luleå

Forskningsämnet Entreprenörskap och Innovation

[http://www.ltu.se/research/subjects/Entrepreneurship-and-Innovation]

[http://www.ltu.se/internt]

Bakgrund

Född 1973 i Södertälje. Ekonomie magister och Civilingenjör Väg och vatten 2001, teknologie doktor 2007. Professor i industriell organisation med inriktning på byggproduktion 2014. Bor i Stockholm men arbetar heltid på LTU, både på ämnet entreprenörskap & innovation och på ämnet byggproduktion. Är gärna ute i naturen och åker skidor på fritiden, både utför och på längden.

Forskning

Min forskning berör upphandling, styrning och organisering av investeringsprojekt, främst i byggindustrin samt innovation och lärande i projekt-baserad verksamhet. Nuvarande och pågående projekt inbegriper bland annat samverkansinriktad upphandling av byggprojekt, organisation och ledning av stora byggprojekt, kortsiktig effektivitet och långsiktig innovation i projektorganisationer, samt upphandling av järnvägsunderhåll. Jag är och har varit projektledare för ett flertal forskningsprojekt, finansierade av bland annat Formas, SBUF, Handelsbankens forskningsstiftelser, Ragnar Söderbergs stiftelse, Konkurrensverket, Vinnova och näringslivet, bland annat i samarbete med Trafikverket, LKAB, NCC, Scania, mfl. Har publicerat i ett flertal internationella tidskrifter i olika fält, bland annat Journal of Purchasing and Supply Management, Journal of Business to Business Marketing, Journal of Business and Industrial Marketing, Supply Chain Management: An International Journal, International Journal of Innovation Management, International Journal of Technology Management, International Journal of Project Management, Construction Management and Economics, och Journal of Management in Engineering.

Undervisning/handledning

Per Erik är huvudhandledare åt en doktorand och biträdande åt en annan, på avdelningen för Byggkonstruktion och –produktion. Undervisar doktorander inom forskarutbildningen. Handleder examensarbeten på civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi. Undervisar i kursen ”Implementering av strategiska beslut” på grundnivå.

Publikationer

Artikel i tidskrift
Eriksson, P et al.

Managing Interorganizational Innovation Projects

2016
Ingår i Long range planning, ISSN 0024-6301
Artikel i tidskrift
Larsson, J et al.

Erratum for “Leadership in Civil Engineering

2016
Ingår i Journal of Management in Engineering, ISSN 0742-597X
Artikel i tidskrift
Eriksson, P et al.

Strategies for Reducing Moral Hazard in Construction Procurement

2016
Ingår i Journal of Self-Governance and Management Economics, ISSN 2329-4175
Artikel i tidskrift
Szentes, H et al.

Paradoxical Organizational Tensions between Control and Flexibility When Managing Large Infrastructure Projects

2016
Ingår i Journal of construction engineering and management, ISSN 0733-9364
Artikel i tidskrift
Eriksson, P et al.

Managing equivocality in joint innovation projects

2016
Ingår i Long range planning, ISSN 0024-6301
Hitta fler i publikationsportalen

Publicerad: 28 augusti 2006

Uppdaterad: 17 februari 2015

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017