Per-Erik Eriksson
Per-Erik Eriksson

Per-Erik Eriksson

Professor
Luleå tekniska universitet
Industriellt och hållbart byggande, Industriell Ekonomi
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Pererik.Eriksson@ltu.se
0920-493058
A3203 Luleå

Bakgrund

Född 1973 i Södertälje. Ekonomie magister och Civilingenjör Väg och vatten 2001, teknologie doktor 2007. Professor i industriell organisation med inriktning på byggproduktion 2014. Bor i Stockholm men arbetar heltid på LTU, både på ämnet entreprenörskap & innovation och på ämnet byggproduktion. Är gärna ute i naturen och åker skidor på fritiden, både utför och på längden.

Forskning

Min forskning berör upphandling, styrning och organisering av investeringsprojekt, främst i byggindustrin samt innovation och lärande i projekt-baserad verksamhet. Nuvarande och pågående projekt inbegriper bland annat samverkansinriktad upphandling av byggprojekt, organisation och ledning av stora byggprojekt, kortsiktig effektivitet och långsiktig innovation i projektorganisationer, samt upphandling av järnvägsunderhåll. Jag är och har varit projektledare för ett flertal forskningsprojekt, finansierade av bland annat Formas, SBUF, Handelsbankens forskningsstiftelser, Ragnar Söderbergs stiftelse, Konkurrensverket, Vinnova och näringslivet, bland annat i samarbete med Trafikverket, LKAB, NCC, Scania, mfl. Har publicerat i ett flertal internationella tidskrifter i olika fält, bland annat Journal of Purchasing and Supply Management, Journal of Business to Business Marketing, Journal of Business and Industrial Marketing, Supply Chain Management: An International Journal, International Journal of Innovation Management, International Journal of Technology Management, International Journal of Project Management, Construction Management and Economics, och Journal of Management in Engineering.

Undervisning/handledning

Per Erik är huvudhandledare åt en doktorand och biträdande åt en annan, på avdelningen för Byggkonstruktion och –produktion. Undervisar doktorander inom forskarutbildningen. Handleder examensarbeten på civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi. Undervisar i kursen ”Implementering av strategiska beslut” på grundnivå.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Role of Performance Feedback on Process Performance in Construction Projects (2018)

Client and Contractor Perspectives
Pesämaa. O, Larsson. J, Eriksson. P
Journal of Management in Engineering, ISSN: 0742-597X, Vol. 34, nr. 4
Artikel i tidskrift

The importance of hard project management and team motivation for construction project performance (2018)

Larsson. J, Eriksson. P, Pesämaa. O
International Journal of Managing Projects in Business/Emerald, ISSN: 1753-8378, Vol. 11, nr. 2, s. 275-288
Artikel i tidskrift

Users’ influence on inter-organizational innovation (2018)

mapping the receptive context
Hedborg Bengtsson. S, Karrbom Gustavsson. T, Eriksson. P
Construction Innovation, ISSN: 1471-4175, Vol. 18, nr. 4, s. 488-504
Konferensbidrag

A program perspective on partnering as supply chain integration (2017)

Gustavsson Kärrbom. T, Bengtsson Hedborg. S, Eriksson. P
Ingår i: Proceedings of the 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization, s. 253-261, Polyteknisk Boghandel og Forlag, 2017
Artikel i tidskrift

Managing complex projects in the infrastructure sector (2017)

A structural equation model for flexibility-focused project management
Eriksson. P, Larsson. J, Pesämaa. O
International Journal of Project Management, ISSN: 0263-7863, Vol. 35, nr. 8, s. 1512-1523