Per-Erik Eriksson
Per-Erik Eriksson

Per-Erik Eriksson

Professor
Luleå tekniska universitet
Byggproduktion och teknik
Industriellt och hållbart byggande
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Pererik.Eriksson@ltu.se
0920-493058
R212 Luleå

Bakgrund

Född 1973 i Södertälje. Ekonomie magister och Civilingenjör Väg och vatten 2001, teknologie doktor 2007. Professor i industriell organisation med inriktning på byggproduktion 2014. Bor i Stockholm men arbetar heltid på LTU, både på ämnet entreprenörskap & innovation och på ämnet byggproduktion. Är gärna ute i naturen och åker skidor på fritiden, både utför och på längden.

Forskning

Min forskning berör upphandling, styrning och organisering av investeringsprojekt, främst i byggindustrin samt innovation och lärande i projekt-baserad verksamhet. Nuvarande och pågående projekt inbegriper bland annat samverkansinriktad upphandling av byggprojekt, organisation och ledning av stora byggprojekt, kortsiktig effektivitet och långsiktig innovation i projektorganisationer, samt upphandling av järnvägsunderhåll. Jag är och har varit projektledare för ett flertal forskningsprojekt, finansierade av bland annat Formas, SBUF, Handelsbankens forskningsstiftelser, Ragnar Söderbergs stiftelse, Konkurrensverket, Vinnova och näringslivet, bland annat i samarbete med Trafikverket, LKAB, NCC, Scania, mfl. Har publicerat i ett flertal internationella tidskrifter i olika fält, bland annat Journal of Purchasing and Supply Management, Journal of Business to Business Marketing, Journal of Business and Industrial Marketing, Supply Chain Management: An International Journal, International Journal of Innovation Management, International Journal of Technology Management, International Journal of Project Management, Construction Management and Economics, och Journal of Management in Engineering.

Undervisning/handledning

Per Erik är huvudhandledare åt en doktorand och biträdande åt en annan, på avdelningen för Byggkonstruktion och –produktion. Undervisar doktorander inom forskarutbildningen. Handleder examensarbeten på civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi. Undervisar i kursen ”Implementering av strategiska beslut” på grundnivå.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Collaborative Procurement Strategies for Infrastructure Projects (2019)

A Multiple Case Study
Eriksson. P, Volker. L, Kadefors. A, Lingegård. S, Larsson. J, Rosander. L
Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Vol. 172, nr. 5, s. 197-205
Artikel i tidskrift

Reactive Problem Solving and Proactive Development in Infrastructure Projects (2019)

Eriksson. P, Larsson. J, Szentes. H
Current Trends in Civil & Structural Engineering, Vol. 3, nr. 2
Konferensbidrag

The Transition from Design-Bid-Build Contracts to Design-Build (2019)

Järvenpää. A, Larsson. J, Eriksson. P
Paper presented at : 10th Nordic Conference on Construction Economics and Organization, 7-8 May 2019, Tallinn, Estonia
Konferensbidrag

A case based comparison of the efficiency and innovation potential of integrative and collaborative procurement strategies (2018)

Volker. L, Eriksson. P, Kadefors. A, Larsson. J
Ingår i: Proceeding of the 34th Annual ARCOM Conference, ARCOM 2018, s. 515-524, Association of Researchers in Construction Management (ARCOM), 2018
Konferensbidrag

Procurement of Railway Maintenance (2018)

Collaboration for Innovation
Karrbom Gustavsson. T, Aldenlöv. J, Eriksson. P
Ingår i: Thirty-Fourth Annual Conference 2018 September 3-5 Belfast, Working Papers, s. 184-193, Association of Researchers in Construction Management (ARCOM), 2018