Hoppa till innehållet
Per-Olof Grönberg
Per-Olof Grönberg

Per-Olof Grönberg

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Historia
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
per-olof.gronberg@ltu.se
0920-491094
A308 Luleå

Jag är universitetslektor i historia vid Luleå tekniska universitet (LTU). Min bakgrund har jag från Umeå universitet, där jag disputerade på en avhandling om hur svenska ingenjörer reste till främst Amerika och lärde sig om teknik och organisation och hur de sedan återvände för att implementera sina kunskaper. Jag var sedan postdoc vid Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim och arbetade därefter återigen några år vid Umeå universitet. Under denna tid var jag också gästforskare vid Katholieke Universiteit Leuven i Belgien. Till LTU kom jag år 2015. Åren 2018-2019 var jag tjänstledig och vikarierande førsteamanuensis i historia vid Universitetet i Stavanger i Norge.

Jag undervisar ett antal kursen på lärar- och förskollärarutbildningarna, Swedish History för utbytesstudenter samt är huvudlärare för kursen Västvärldens moderna ekonomiska historia. 

MIna specialområden är migrationshistoria, utbildningshistoria samt teknik- och ingenjörshistoria. Under senare år har jag också oritenterat mig mot miljöhistroria.

Jag är medlem av redaktionen för Journal of Migration History samt en av fyra "network chairs" för Ethnicity and Migration nätverket inom European Social Science History Conference (ESSHC) organisationen

Publikationer

Artikel i tidskrift

”Inget för de lärde?” Diskussionerna om lokaliseringen av de tekniska elementarskolorna i Sverige i mitten av 1800-talet (2019)

Nilsson. F, Grönberg. P
Historisk Tidskrift, Vol. 139, nr. 2, s. 251-281
Konferensbidrag

För ett «framgångsrikt tillgodogörande af Norrlands rika naturliga tillgångar»? (2018)

Tekniska elementarskolan i Härnösand 1900-1920
Grönberg. P
Paper presented at : Den sjuende nordiske utdanningshistoriske konferansen, 19-20 september, 2018, Trondheim, Norge
Artikel i tidskrift

Disfavored in Life, Favored in Death? (2016)

Later-Life Mortality Differences (Ages 30+) between Migrants and Natives in Antwerp, Rotterdam and Stockholm, 1850-1930
Puschmann. P, Donrovich. R, Grönberg. P, Dekeyser. G, Matthijs. K
Historical Social Research / Historische Sozialforschung, Vol. 41, nr. 1, s. 257-290