Dummy image
Dummy image

Per Högström

per.hogstrom@ltu.se
A2202 Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

Don’t Ask Me Why (2018)

Preschool Teachers’ Knowledge in Technology as a Determinant of Leadership Behavior
Öqvist. A, Högström. P
Journal of Technology Education, Vol. 29, nr. 2, s. 4-19
Konferensbidrag

På spaning efter teknikmedvetenhet hos lärare (2018)

Högström. P, Faarinen. E
Ingår i: Tekniken i skolan, Luleå, 25:e september, 2018, 2018
Konferensbidrag

Pekplattan och lärarutbildningen (2016)

om studenters och pekplattors intra-agerande
Ekberg. N, Westman. S, Grape. M, Högström. P, Edström. K, Lundmark. E
Paper presented at :
Konferensbidrag

Is video feedback in higher education worth a byte? (2015)

Berglund. A, Tretten. P, Högström. P
Ingår i: Great Expectations: Design Teaching, Research & Enterprise, Design Teaching, Research & Enterprise - Proceedings of the 17th International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE15), s. 258-263, The Design Society Institution of Engineering Designers, 2015