Per Winberg
Per Winberg

Per Winberg

IT-administratör, IT Support
Luleå tekniska universitet
Studentservice
Verksamhetsstöd
Per.Winberg@ltu.se
0920-491778
Studenttorget/Servicedesk Luleå

Jag arbetar som IT-administratör för delområdet support vid Servicedesk / Studenttorget. Delområdet ansvarar för att ge användarstöd inom universitetets IT-miljö på alla campus. I användarstödet ingår det att svara på frågor, ta emot beställningar av olika slag och arbeta med att återställa funktioner i den dagliga IT-miljön samt support lärosalar. Inom support lärosalar hjälper vi användare som behöver teknikstöd för genomförande av utbildning. Service Desk är en funktion inom delområdet.