Hoppa till innehållet
Dummy image
Dummy image

Anna Malou Petersson

Geoteknologi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Publikationer

Artikel i tidskrift

Applying action design research (ADR) to develop concept generation and selection methods (2016)

Petersson. A, Lundberg. J
Procedia CIRP, Vol. 50, s. 222-227
Artikel i tidskrift

Developing an ideation method to be used in cross-functional inter-organizational teams by means of action design research (2018)

Petersson. A, Lundberg. J
Research in Engineering Design, Vol. 29, nr. 3, s. 433-457
Konferensbidrag

Evaluating an ideation method in a real-life context (2016)

A field test from the railway sector
Petersson. A, Lundberg. J
Ingår i: ASME 2016 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, ASME Press, 2016, DETC2016-59992

Studentuppsatser(Exjobb)

Studentuppsats (Examensarbete)

Hur platsmarknadsföring behåller Generation Y (2018)

En fallstudie vid Luleå Kommun
Fransson. V, Andersson. P
Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hp
Samhällsvetenskap, Företagsekonomi, kandidat, Examensarbete, minst 15 hp