Hoppa till innehållet
Peter Törlind
Peter Törlind

Peter Törlind

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Produktinnovation
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Peter.Torlind@ltu.se
0920-492412
A3540 Luleå

Biträdande professor Produktinnovation
Verksamhetsledare DEPICT

BIOGRAFI

Peter tog sin civilingenjörsexamen i maskinteknik 1996 från Luleå tekniska universitet, senare gick han med i Polhemslaboratoriet för forskning inom distribuerat ingenjörsarbete. Han fick sin doktorsexamen 2002 med avhandlingen "Distributed Engineering - verktyg och metoder för distribuerad produktutveckling".

Han är nu biträdande professor vid forskningsämnet Produktinnovation. Peter undervisar flera kurser i både på grundnivå och avancerad nivå. Och brinner för pedagogik i utbildningen.  Hans kärnkompetens är tembaserad innovation, kreativitet, samarbete, distribuerat ingenjörsarbete, global produktutveckling, och fysiska miljöer för kreativt möte. Peter har skrivit ca 50 publikationer innom detta område.

Peter är även en samarbete grundarna av Alkit Communications, ett spin off-företag från Luleå tekniska universitet som utvecklar applikationer för för kommunikation och testning.

FORSKNING
Stora organisationer till exempel flyg- och bilindustrin har av bland annat kompetensskäl lagt komponentkonstruktion och tillverkning på olika orter. Större företag har dessutom en tendens att i ökande grad lägga ut konstruktion och tillverkning av komponenter och delsystem på underleverantörer och partners. Detta blir alltmer vanligt eftersom produkterna blir mer och mer komplexa och man i ökande grad behöver specialistkompetens som ofta inte finns inom det egna företaget. Dessa partners finns ofta på olika orter. För att förenkla kommunikationen mellan de tvärfunktionella grupperna bör man använda system där man snabbt och enkelt kan visualisera idéer och koncept så att alla förstår, kan medverka och ge synpunkter. 

Genom att använda dessa system kan designteam utnyttja den gemensamma potentialen som finns i teamet på bästa sätt och tänka tillsammans istället för att dela upp arbetet.

HANDLEDNING

Har tidigara handlett följande doktorander:

 • Christo Dordlofva, PhD 2020
 • Anna Karlsson, PhD 2014
 • Jörgen Nordmark, PhD, 2014
 • Mikael Nybacka, PhD, 2009
 • Mattias Bergström, PhD, 2009

Handleder nu:

 • Didunoluwa Obilanade, Planerad Lic 2022.
 • Erika Lind, Planned Lic 2021

UNDERVISNING

Examinator för följande kurser:

 • M7016T – Kreativ Konceptutveckling
 • M0027T– IDÉ-utvecklarna
 • A0013A – Produkt- och produktionsdesign
 • D0017A – Produktvisualisering
 • D0045A - Design: projekt och fördjupning
 • D7011A - Avancerad modellbyggnad

Undervisar även i följande kurser

 • D7014A – Examensarbete i teknisk design, produktdesign, civilingenjör
 • D0050A – Examensarbete i teknisk design, produktdesign, högskoleingenjör
 • O7008N - Avancerad projektledning
 • D0031A - Användargränssnitt: design och teknik

LÄROBÖCKER

Har publicerat följande läroböcker:

 • Åsa Wikberg-Nilsson, Åsa Ericson & Peter Törlind. (2015) Design : process och metod, ISBN: 9789144108858. Studentlitteratur. Används idag av 7 lärosäten i mer än 10 olika kurser.
 • Bergström, M., Ericson, Å., Törlind, P., Larsson, A., 2011, 4I4I - Four I:s For Innovation, Second edition. Division of Functional Products, Luleå. ISBN: 978-91-7439-148-0.

ÖVRIGT

 • 2004 års CONEX-stipendiat och mottagare av 25000 SEK för sina insatser inom datorstödd produktutveckling.
 • Utvecklade ett separationssystem för sveriges första nanosattelit (Munin), sålde den tekniska lösningen till Saab Ericson Space.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Identifying subassemblies and understanding their functions during a design review in immersive and non-immersive virtual environments (2021)

Lukačević. F, Škec. S, Törlind. P, Štorga. M
Frontiers of Engineering Management, Vol. 8, nr. 3, s. 412-428
Konferensbidrag

Implementation of integrated learning experiences and active learning in a creative concept development course (2020)

Törlind. P
Ingår i: Bidrag från 7:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, s. 115-121, Luleå tekniska universitet, 2020
Konferensbidrag

Implementation of workbooks as an active learning tool for Industrial Design Engineering (2020)

Wikberg Nilsson. Å, Törlind. P
Ingår i: Bidrag från 7:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, s. 161-163, Luleå tekniska universitet, 2020
Konferensbidrag

Contrasting Divergent and Convergent Thinking by Electroencephalography and Eye Tracking (2019)

Laspia. A, Montagna. F, Törlind. P
Ingår i: Research into Design for a Connected World, Proceedings of ICoRD 2019 Volume 1, s. 179-188, Springer, 2019
Konferensbidrag

Improving Written Communication (2019)

Implementation at Industrial Design Engineering
Törlind. P
Ingår i: The 15th International CDIO Conference, Proceedings – Full Papers, s. 323-332, Aarhus Universitetsforlag, 2019
Konferensbidrag

Design for Qualification (2018)

A Process for Developing Additive Manufacturing Components for Critical Systems
Dordlofva. C, Törlind. P
Ingår i: Proceedings of NordDesign: Design in the Era of Digitalization, 2018
Konferensbidrag

Evaluating Design Heuristics for Additive Manufacturing as an Explorative Workshop Method (2018)

Lindwall. A, Törlind. P
Paper presented at : Design Conference 2018, Dubrovnik, Croatia, May, 21-24 2018
Konferensbidrag

Experiences of educational reform (2017)

Implementation of cdio at industrial design engineering
Wikberg Nilsson. Å, Normark. J, Törlind. P, Öhrling. T
Ingår i: Proceedings of the 13th International CDIO Conference, University of Calgary, Calgary, Canada, June 18-­22, 2017, University of Calgary Press, 2017, University of Calgary Press, 2017
Konferensbidrag

Qualification Challenges with Additive Manufacturing in Space Applications (2017)

Dordlofva. C, Törlind. P
Ingår i: Proceedings of the 28th Annual International Solid Freeform Fabrication Symposium - An Additive Manufacturing Conference, SFF 2017, s. 2699-2712, The University of Texas at Austin, 2017