Hoppa till innehållet
Peter Törlind
Peter Törlind

Peter Törlind

Biträdande professor, Excellent lärare
Luleå tekniska universitet
Produktinnovation
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Peter.Torlind@ltu.se
0920-492412
A3540 Luleå

Biträdande professor Produktinnovation
Verksamhetsledare DEPICT
Excellent lärare

BIOGRAFI

Peter tog sin civilingenjörsexamen i maskinteknik 1996 från Luleå tekniska universitet, senare gick han med i Polhemslaboratoriet för forskning inom distribuerat ingenjörsarbete. Han fick sin doktorsexamen 2002 med avhandlingen "Distributed Engineering - verktyg och metoder för distribuerad produktutveckling".

Han är nu biträdande professor vid forskningsämnet Produktinnovation. Peter undervisar flera kurser i både på grundnivå och avancerad nivå. Och brinner för pedagogik i utbildningen.  Hans kärnkompetens är tembaserad innovation, kreativitet, samarbete, distribuerat ingenjörsarbete, global produktutveckling, och fysiska miljöer för kreativt möte. Peter har skrivit ca 50 publikationer innom detta område.

Peter är även en styrelsemedlem och en av grundarna av Alkit Communications, som är ett spin off-företag från Luleå tekniska universitet som utvecklar applikationer för för kommunikation och testning. 

FORSKNING
Stora organisationer till exempel flyg- och bilindustrin har av bland annat kompetensskäl lagt komponentkonstruktion och tillverkning på olika orter. Större företag har dessutom en tendens att i ökande grad lägga ut konstruktion och tillverkning av komponenter och delsystem på underleverantörer och partners. Detta blir alltmer vanligt eftersom produkterna blir mer och mer komplexa och man i ökande grad behöver specialistkompetens som ofta inte finns inom det egna företaget. Dessa partners finns ofta på olika orter. För att förenkla kommunikationen mellan de tvärfunktionella grupperna bör man använda system där man snabbt och enkelt kan visualisera idéer och koncept så att alla förstår, kan medverka och ge synpunkter. 

Genom att använda dessa system kan designteam utnyttja den gemensamma potentialen som finns i teamet på bästa sätt och tänka tillsammans istället för att dela upp arbetet.

HANDLEDNING

Har tidigara handlett följande doktorander:

 • Erika Lind, Lic 2021
 • Christo Dordlofva, PhD 2020
 • Anna Karlsson, PhD 2014
 • Jörgen Nordmark, PhD, 2014
 • Mikael Nybacka, PhD, 2009
 • Mattias Bergström, PhD, 2009

Handleder nu:

UNDERVISNING

Peter har ett brinnande intresse för undervisning och pedagogisk utveckling. 2021 blev han utsedd till Excellent lärare

Examinator för följande kurser:

 • M7016T – Kreativ Konceptutveckling
 • M0027T– IDÉ-utvecklarna
 • A0013A – Produkt- och produktionsdesign
 • D0045A - Design: projekt och fördjupning
 • D7011A - Avancerad modellbyggnad 
 • D7017A – Produktvisualisering

Undervisar även i följande kurser

 • D7014A – Examensarbete i teknisk design, produktdesign, civilingenjör
 • D0050A – Examensarbete i teknisk design, produktdesign, högskoleingenjör
 • O7008N - Avancerad projektledning
 • D0031A - Användargränssnitt: design och teknik
 • T7027T- Additiv tillverkning

LÄROBÖCKER

Har publicerat följande läroböcker:

 • Åsa Wikberg-Nilsson, Åsa Ericson & Peter Törlind. (2021) Design : process och metod, 2:ed ISBN: 9789144143392. Studentlitteratur. Används idag av 7 lärosäten i mer än 10 olika kurser.
 • Bergström, M., Ericson, Å., Törlind, P., Larsson, A., 2011, 4I4I - Four I:s For Innovation, Second edition. Division of Functional Products, Luleå. ISBN: 978-91-7439-148-0.

ÖVRIGT

 • 2004 års CONEX-stipendiat och mottagare av 25000 SEK för sina insatser inom datorstödd produktutveckling.
 • Utvecklade ett separationssystem för sveriges första nanosattelit (Munin), sålde den tekniska lösningen till Saab Ericson Space.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Beyond alpha-band: The neural correlate of creative thinking (2023)

Mazza. A, Monte. O, Schintu. S, Colombo. S, Michielli. N, Sarasso. P, et al.
Neuropsychologia, Vol. 179
Konferensbidrag

Evaluation of workbooks as an active learning tool for industrial design engineering (2022)

Törlind. P, Wikberg-Nilsson. Å
Ingår i: DS 117: Proceedings of the 24th International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2022), Disrupt, Innovate, Regenerate & Transform, The Design Society, 2022, 1128
Artikel i tidskrift

Innovation in a box: exploring creativity in design for additive manufacturing in a regulated industry (2022)

Lindwall. A, Dordlofva. C, Rönnbäck Öhrwall. A, Törlind. P
Journal of engineering design (Print), Vol. 33, nr. 8-9, s. 567-586
Konferensbidrag

Surface Roughness and Design for Additive Manufacturing: A Design Artefact Investigation (2022)

Obilanade. D, Törlind. P, Dordlofva. C
Ingår i: DESIGN2022, s. 1421-1430, Cambridge University Press, 2022, 168
Bok

Design (2021)

Process och metod
Wikberg-Nilsson. Å, Ericson. Å, Törlind. P
Artikel i tidskrift

Identifying subassemblies and understanding their functions during a design review in immersive and non-immersive virtual environments (2021)

Lukačević. F, Škec. S, Törlind. P, Štorga. M
Frontiers of Engineering Management, Vol. 8, nr. 3, s. 412-428
Konferensbidrag

Strategic development of personal and interpersonal skills (2021)

Törlind. P, Eklöf. L
Ingår i: DS 110: Proceedings of the 23rd International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2021), VIA Design, VIA University in Herning, Denmark. 9th -10th September 2021, Continuity and Adaptability in Design and Engineering Education, The Design Society, 2021, 1168
Konferensbidrag

Surface Roughness Considerations in Design for Additive Manufacturing - A Literature Review (2021)

Obilanade. D, Dordlofva. C, Törlind. P
Ingår i: Proceedings of the International Conference on Engineering Design (ICED21), s. 2841-2850, Cambridge University Press, 2021
Konferensbidrag

Implementation of integrated learning experiences and active learning in a creative concept development course (2020)

Törlind. P
Ingår i: Bidrag från 7:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, s. 115-121, Luleå tekniska universitet, 2020