Peter Törlind

Titel: Universitetslektor, Avdelningschef
Organisation: Luleå tekniska universitet
Forskningsämne: Produktinnovation
Avdelning: Innovation och Design
Enhet: Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
E-post: Peter.Torlind@ltu.se
Telefon: 0920-492412
Rum: A3540 - Luleå »
Ort: Luleå

Avdelningschef på Avdelningen för Innovation och design
PHD, Universitetslektor

BIOGRAFI

Peter tog sin civilingenjörsexamen i maskinteknik 1996 från Luleå tekniska universitet, senare gick han med i Polhemslaboratoriet för forskning inom distribuerat ingenjörsarbete. Han fick sin doktorsexamen 2002 med avhandlingen "Distributed Engineering - verktyg och metoder för distribuerad produktutveckling".

Han är nu universitetslektor vid forskningsämnet produktinnobation.. Peter undervisar flera kurser i  både på grundnivå och avancerad nivå. Hans kärnkompetens är distribuerat ingenjörsarbete, global produktutveckling, samarbete kring utformning och fysiska miljöer för ett gemensamt arbete och skrivit ca 30 uppsatser på detta område.

Peter är också ett samarbete grundarna av Alkit Communications, ett spin off-företag från Luleå tekniska universitet som utvecklar applikationer för högkvalitativa samarbete.

FORSKNING

Stora organisationer till exempel flyg- och bilindustrin har av bland annat kompetensskäl lagt komponentkonstruktion och tillverkning på olika orter. Större företag har dessutom en tendens att i ökande grad lägga ut konstruktion och tillverkning av komponenter och delsystem på underleverantörer och partners. Detta blir alltmer vanligt eftersom produkterna blir mer och mer komplexa och man i ökande grad behöver specialistkompetens som ofta inte finns inom det egna företaget. Dessa partners finns ofta på olika orter. För att förenkla kommunikationen mellan de tvärfunktionella grupperna bör man använda system där man snabbt och enkelt kan visualisera idéer och koncept så att alla förstår, kan medverka och ge synpunkter. 

Genom att använda dessa system kan designteam utnyttja den gemensamma potentialen som finns i teamet på bästa sätt och tänka tillsammans istället för att dela upp arbetet.

HANDLEDNING

Har tidigara handlett följande doktorander:

 • Anna Karlsson, PhD 2014
 • Jörgen Nordmark, PhD, 2014
 • Mikael Nybacka, PhD, 2009
 • Mattias Bergström, PhD, 2009


UNDERVISNING

Examinator för följande kurser:

 • M7016T – Kreativ Konceptutveckling, Examinator
 • M0024T– IDÉ-utvecklarna, Examinator
 • A0013A – Produkt- och produktionsdesign, Examinator
 • D0017A – Produktvisualisering, Examinator

Undervisar även i följande kurser

 • M7014T – Produktutvecklingsprocesser
 • D7014A – Examensarbete i teknisk design, produktdesign, civilingenjör
 • D0023A – Examensarbete i teknisk design, produktdesign, högskoleingenjör


ÖVRIGT

 • 2004 års CONEX-stipendiat och mottagare av 25000 SEK för sina insatser inom datorstödd produktutveckling.

CV Peter Törlind

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.9906!/file/CV-PeterTorlind-110325.pdf]

Publikationer

Konferensbidrag
Wikberg-Nilsson, Å et al.

Student Competence Profiles

2016
Ingår i The 12th International CDIO Conference
Dokument
Konferensbidrag
Dordlofva, C et al.

Opportunities and Challenges for Additive Manufacturing in Space Applications

2016
Ingår i Proceedings of Norddesign 2016
Dokument
Konferensbidrag
Karlsson, A et al.

Managing the paradox of early production involvement and Innovativeness

2016
Ingår i Proceedings of International Design Conference - Design 2016
Artikel i tidskrift
Karlsson, A et al.

Mitigating lack of knowledge

2016
Ingår i International Journal of Design Creativity and Innovation, ISSN 2165-0349
Bok
Wikberg-Nilsson, Å et al.

Design

2015
Artikel i tidskrift
Törlind, P

Collaborative Design

2015
Ingår i Indian Institute of Science. Journal, ISSN 0970-4140
Dokument
Övrigt
Ekman, J et al.

Projekt: Rymdforskarskolan

2015
Konferensbidrag
Törlind, P et al.

TD-Challenge

2014
Ingår i NU 2014
Dokument
Konferensbidrag
Törlind, P

Innovationspiloter

2014
Ingår i NU 2014
Dokument
Konferensbidrag
Karlsson, A et al.

Managing rejected ideas from projects

2014
Hitta fler i publikationsportalen

Publicerad: 28 augusti 2006

Uppdaterad: 28 oktober 2015

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017