Dummy image
Dummy image

Petra Jonvallen

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Petra forskar inom forskningsområdet Science and Technology Studies (STS). Hennes nuvarande forskningsprojekt handlar om vetenskap, politk och kön i relation till oenigheter inom medicinsk forskning. I tidigare projekt har hon studerat introducerandet av en ny fosterövervakningsteknik inom förlossningsvården samt kliniska prövningar av ett fetmapiller. Specifika intresseområden inkluderar: Sambanden mellan teknikutveckling och biomedikaliseringsprocesser. Osynligt arbete och känsloarbete. Natur/kultur-dikotomin inom medicinsk forskning

Forskningsintressen

Teknik-och vetenskapsstudier, feministisk teori, medicinsk sociologi och antropologi

Examina

Fil kand i ekonomisk historia, Stockholms universitet, 1999

Fil dr, Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet, 2005

Nuvarande position

Forskarassistent i Genus och Teknik Utbildningsledare för forskarutbildningen Redaktör för Genus i norrsken

Tidigare positioner

Post-doc vid Tema Genus, Linköpings universitet, 2006

Doktorand vid Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet, 1999-2005

Forskningsassistent vid Handelshögskolan i Jönköping, inom projekt finansierat av Folkhälsoinstitutet, 1997

Tidigare forskningsprojekt

Projektet ”Ny fosterövervakningsteknik vid förlossning: genusperspektiv på förändringar i arbetsorganisation, professionsgränser och vardagspraktiker”, finansierat av FAS, 2006

Doktorsavhandlingen Testing Pills, Enacting Obesity: The work of localizing tools in a clinical trial, inom projektet "Genus, Teknik, Arbete", finansierat av Ralf/Vinnova, 1999-2005