Hoppa till innehållet
Dummy image
Dummy image

Petra Rantatalo

Analytiker
Luleå tekniska universitet
Koordinering och ledningsstöd
Verksamhetsstöd
petra.rantatalo@ltu.se
0920-492449
B301 Luleå
Petra Rantatalo

Jag arbetar som analytiker vid enheten för Koordinering och ledningsstöd, Avdelningen för Verksamhetsnära stöd. Jag arbetar med övergripande strategiska frågor och utredningsuppdrag, bland annat kopplat till planering och uppföljning, kvalitetsarbete och internationalisering.

Jag disputerade 2001 med en avhandling om skolresans historia i den svenska folkskolan vid Institutionen för idéhistoria, Umeå universitet.