Peter Rosander
Peter Rosander

Peter Rosander

Forskningsingenjör
Luleå tekniska universitet
Arkitektur
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Peter.Rosander@ltu.se
0920-492409
Paviljong R115 Luleå

.

Om

Peters främsta arbetsuppgifter är trafikforskning och trafikplanering. Som projektledare eller medarbetare i projekt med trafiksäkerhetsrelaterad forskning ingår många skiftande arbetsuppgifter. Insamling och sammanställning av data, genomföra fältmätningar och beräkningar, ansvara för teknisk utrustning och support, utföra trafikanalyser, videodokumentation, mätning av flöden av fordon och trafikanter. Sammanställning och rapportering ingår som en naturlig del i arbetet. Är en fixare, IT-ombud, mentor för nyanställda på vår avdelning och den som kolleger frågar om hjälp.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Gait speed with anti-slip devices on icy pedestrian crossings relate to perceived fall-risk and balance (2019)

Larsson. A, Berggård. G, Rosander. P, Gard. G
International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 16, nr. 14
Artikel i tidskrift

Pedestrians perceptions of community walking with anti-slip devices (2018)

an explorative case study
Gard. G, Berggård. G, Rosander. P, Larsson. A
Journal of Transport and Health, Vol. 11, s. 202-208