Hoppa till innehållet
Peter Rosander
Peter Rosander

Peter Rosander

Forskningsingenjör
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Peter.Rosander@ltu.se
0920-492409
T3029 Luleå

Peter arbetar som forskningsingenjör där stöd för planering och utförande av fältarbeten tillsammans med doktorander är några av arbetsuppgifterna. I de olika forskningsprojekten ingår ofta att genomföra installation av utrustning för provtagning, mätning och analyser, bygga försöksuppställningar mm. Peter arbetar även med teknik, webb, fordon, är en fixare och IT-ombud. De praktiska arbetena varvas med uppgifter på kontoret vilket gör att arbetet är mycket omväxlande.

Forskningsprojekt

Publikationer

Rapport

Gåendes singelolyckor (2020)

Johansson. C, Rosander. P
Artikel i tidskrift

Gait speed with anti-slip devices on icy pedestrian crossings relate to perceived fall-risk and balance (2019)

Larsson. A, Berggård. G, Rosander. P, Gard. G
International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 16, nr. 14
Konferensbidrag

Safe community walking with anti-slip devices (2019)

The changing face of barriers to soft mobility in winter communities
Larsson. A, Berggård. G, Rosander. P, Gard. G
Paper presented at : EU Falls Festival, 1-2 October, 2019, Umeå, Sweden
Artikel i tidskrift

Pedestrians perceptions of community walking with anti-slip devices (2018)

an explorative case study
Gard. G, Berggård. G, Rosander. P, Larsson. A
Journal of Transport and Health, Vol. 11, s. 202-208