Peter Rosander
Peter Rosander

Peter Rosander

Forskningsingenjör
Luleå tekniska universitet
Arkitektur
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Peter.Rosander@ltu.se
0920-492409
F239 Luleå

.

Om

Peters främsta arbetsuppgifter är trafikforskning och trafikplanering. Som projektledare eller medarbetare i projekt med trafiksäkerhetsrelaterad forskning ingår många skiftande arbetsuppgifter. Insamling och sammanställning av data, genomföra fältmätningar och beräkningar, ansvara för teknisk utrustning och support, utföra trafikanalyser, videodokumentation, mätning av flöden av fordon och trafikanter. Sammanställning och rapportering ingår som en naturlig del i arbetet. Är en fixare, IT-ombud, mentor för nyanställda på vår avdelning och den som kolleger frågar om hjälp.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Pedestrians perceptions of community walking with anti-slip devices (2018)

an explorative case study
Gard. G, Berggård. G, Rosander. P, Larsson. A
Journal of Transport and Health, ISSN: 2214-1405, Vol. 11, s. 202-208
Konferensbidrag

The impact of users gait patterns and perceptions in the development of quality criterias for anti-slip devices and winter shoes (2016)

Larsson. A, Gard. G, Berggård. G, Rosander. P
Paper presented at : International Forum on Quality and Safety in Healthcare : 12/04/2016 - 15/04/2016