Phillip Tretten
Phillip Tretten

Phillip Tretten

Biträdande professor, Huvudutbildningsledare
Luleå tekniska universitet
Drift och underhållsteknik
Drift, underhåll och akustik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
phillip.tretten@ltu.se
0920-492855
F701 Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

A prospective study of maintenance deviations using HFACS-ME (2019)

Illankoon. P, Tretten. P, Kumar. U
International Journal of Industrial Ergonomics, Vol. 74
Konferensbidrag

Cybersecurity Workforce in Railway: A Case Study (2019)

Kour. R, Tretten. P, Karim. R, Singh. S
Ingår i: Proceedings of the 5th International Workshop & Congress on eMaintenance 2019, 2019