Hoppa till innehållet
Phillip Tretten
Phillip Tretten

Phillip Tretten

Biträdande professor, Excellent lärare
Luleå tekniska universitet
Drift och underhållsteknik
Drift, underhåll och akustik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
phillip.tretten@ltu.se
0920-492855
T2048 Luleå

Utbildning

  • Teknologie Doktorsexamen inom industriell design (2011), Luleå tekniska universitet (Fokus på körprestanda i förhållande till kognitiv belastning)
  • Teknologie Licentiatexamen inom industriell design (2008), Luleå tekniska universitet (Fokus på informationens placering och användbarhet i förhållande till platser i fordonet)
  • Master i psykologi (2005), Luleå tekniska universitet (Fokus på mänskliga faktorer)
  • Bachelor i psykologi (1992), Palm Beach Atlantic University

Forskning

Min forskning bygger på det uttryckta behovet av en bättre förståelse för underhållsrisker med hjälp av underhållssystemen, t.ex. Human Machine Interaction (HMI) för systemen. Mer specifikt har jag fokuserat på utvecklingen av riktlinjer för underhållssystem för att hjälpa operatörer och underhållspersonal i deras beslut. För det första genom riskanalys och för det andra att rekommendera och testa utvecklingsmöjligheter. Det övergripande målet har varit att hjälpa underhållstekniker med lättanvända gränssnitt som stöder deras kunskap och behov av rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Detta arbete har fokuserat på att få tyst kunskap från användarna av systemet, det vill säga lära av dem vad de redan vet om, och kan kommunicera det tydligt.

Mer specifikt hur tyst kunskap, från underhållstekniker, kan läras och tillämpas i intelligenta system. I autonomt underhåll måste tekniska system och fysiska underhållsåtgärder harmoniseras så att de kompletterar varandra. Så att både tydlig och implicit kunskap kan läras in för nästa generations lösningar. Jag har identifierat två stora möjligheter där mänsklig intuitiv kognition kan samarbeta med intelligenta system för underhållslösningar; genom implicita mättekniker för situationskännedom, med hjälp av kognitiv uppgift, och integrering av samarbetsbegrepp i utformningen av automatiserade system.

Undervisning och Handledning

Undervisar och handleder på kandidat-, magister- och doktorandnivå. Undervisningen omfattar mänskliga faktorer, Design, underhållsteknik och underhållsstrategi. Är också aktiv inom externa utbildningsuppdrag.

Kurser

Doktorander

Forskningsprojekt (ett urval)

Mera information

Publikationer

Konferensbidrag

Human Factors Evaluation of Shared Real and Virtual Environments (2022)

Compierchio. A, Tretten. P
Ingår i: Human Interaction, Emerging Technologies and Future Systems V, Proceedings of the 5th International Virtual Conference on Human Interaction and Emerging Technologies, IHIET 2021, August 27-29, 2021 and the 6th IHIET: Future Systems (IHIET-FS 2021), October 28-30, 2021, France, s. 745-751, Springer, 2022
Konferensbidrag

Quantum Reality Perspectives in Dyadic Interactions (2022)

Compierchio. A, Tretten. P
Ingår i: Human Interaction & Emerging Technologies (IHIET 2022): Artificial Intelligence & Future Applications, s. 510-517, AHFE Open Access, 2022
Artikel i tidskrift

Collaborating AI and human experts in the maintenance domain (2021)

Illankoon. P, Tretten. P
AI & Society, Vol. 36, nr. 3, s. 817-828
Konferensbidrag

Digitalization of Railway Maintenance (2021)

A Situation Awareness Perspective
Tretten. P, Illankoon. P, Candell. O
Ingår i: International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, AHFE 2021: Advances in Human Factors and System Interactions, s. 202-209, Springer, 2021
Artikel i tidskrift

Ergonomics Evaluation in Designed Maintainability:Case Study Using 3 DSSPP (2021)

Teymourian. K, Tretten. P, Seneviratne. D, Galar. D
Management Systems in Production Engineering, Vol. 29, nr. 4, s. 309-319
Artikel i tidskrift

Judgemental errors in aviation maintenance (2020)

Illankoon. P, Tretten. P
Cognition, Technology & Work, Vol. 22, nr. 4, s. 769-786
Kapitel i bok, del av antologi

Operator 4.0 Within the Framework of Industry 4.0 (2020)

Singh. S, Tretten. P
Ingår i: Applications and Challenges of Maintenance and Safety Engineering in Industry 4.0
Artikel i tidskrift

A prospective study of maintenance deviations using HFACS-ME (2019)

Illankoon. P, Tretten. P, Kumar. U
International Journal of Industrial Ergonomics, Vol. 74
Konferensbidrag

Cybersecurity Workforce in Railway (2019)

A Case Study
Kour. R, Tretten. P, Karim. R, Singh. S
Ingår i: Proceedings of the 5th International Workshop and Congress on eMaintenance:, eMaintenance: Trends in Technologies & methodologies, challenges, possibilites and applications, s. 28-32, Luleå University of Technology, 2019
Konferensbidrag

Decision Support System for Flight Maintenance Technicians (2019)

Issues and Challenges
Illankoon. P, Tretten. P, Singh. S
Ingår i: Proceedings of the 5th international workshop and congress on eMaintenace, eMaintenance Trends in technologies & methodologies, challenges, possibilities and applications, s. 88-94, Luleå University of Technology, 2019