Pia Åkerfeldt
Pia Åkerfeldt

Pia Åkerfeldt

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Materialteknik
Materialvetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
pia.akerfeldt@ltu.se
0920-491770
E314 Luleå

Keywords

Additiv tillverkning, titanlegeringar, rostfritt stål, metallförsprödning, väteförsprödning, mikrostrukturkaraktärisering, karaktärisering av defekter, fraktografi, haveriundersökningar, EBSD

Publikationer

Artikel i tidskrift

Fatigue Crack Growth of Electron Beam Melted Ti-6Al-4V in High-Pressure Hydrogen (2020)

Neikter. M, Colliander. M, de Andrade Schwerz. C, Hansson. T, Åkerfeldt. P, Pederson. R, et al.
Materials, Vol. 13, nr. 6
Artikel i tidskrift

Temperature and Microstructure Evolution in Gas Tungsten Arc Welding Wire Feed Additive Manufacturing of Ti-6Al-4V (2019)

Murgau. C, Lundbäck. A, Åkerfeldt. P, Pederson. R
Materials, Vol. 12, nr. 21
Artikel i tidskrift

Alpha texture variations in additive manufactured Ti-6Al-4V investigated with neutron diffraction (2018)

Neikter. M, Woracek. R, Maimaitiyili. T, Scheffzük. C, Strobl. M, Antti. M, et al.
Additive Manufacturing, Vol. 23, s. 225-234
Artikel i tidskrift

Defect characterization of electron beam melted Ti-6Al-4V and Alloy 718 with X-ray microtomography (2018)

Neikter. M, Forsberg. F, Pederson. R, Antti. M, Åkerfeldt. P, Larsson. S, et al.
Aeronautics and Aerospace Open Access Journal, Vol. 2, nr. 3, s. 139-145
Artikel i tidskrift

Electron backscatter diffraction characterization of fatigue crack growth in laser metal wire deposited Ti-6Al-4V (2018)

Åkerfeldt. P, Hörnqvist Colliander. M, Pederson. R, Antti. M
Materials Characterization, Vol. 135, s. 245-256