Pia Åkerfeldt
Pia Åkerfeldt

Pia Åkerfeldt

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Materialteknik
Materialvetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
pia.akerfeldt@ltu.se
0920-491770
E314 Luleå

Keywords

Additiv tillverkning, titanlegeringar, rostfritt stål, metallförsprödning, väteförsprödning, mikrostrukturkaraktärisering, karaktärisering av defekter, fraktografi, haveriundersökningar, EBSD

Publikationer

Artikel i tidskrift

Alpha texture variations in additive manufactured Ti-6Al-4V investigated with neutron diffraction (2018)

Neikter. M, Woracek. R, Maimaitiyili. T, Scheffzük. C, Strobl. M, Antti. M, et al.
Additive Manufacturing, Vol. 23, s. 225-234
Artikel i tidskrift

Defect characterization of electron beam melted Ti-6Al-4V and Alloy 718 with X-ray microtomography (2018)

Neikter. M, Forsberg. F, Pederson. R, Antti. M, Åkerfeldt. P, Larsson. S, et al.
Aeronautics and Aerospace Open Access Journal, Vol. 2, nr. 3, s. 139-145
Artikel i tidskrift

Electron backscatter diffraction characterization of fatigue crack growth in laser metal wire deposited Ti-6Al-4V (2018)

Åkerfeldt. P, Hörnqvist Colliander. M, Pederson. R, Antti. M
Materials Characterization, Vol. 135, s. 245-256
Artikel i tidskrift

Influence of successive thermal cycling on microstructure evolution of EBM-manufactured alloy 718 in track-by-track and layer-by-layer design (2018)

Karimi. P, Sadeghi. E, Åkerfeldt. P, Ålgårdh. J, Andersson. J
Materials & design, Vol. 160, s. 427-441
Artikel i tidskrift

Microstructural characterization and comparison of Ti-6Al-4V manufactured with different additive manufacturing processes (2018)

Neikter. M, Åkerfeldt. P, Pederson. R, Antti. M
Materials Characterization, Vol. 143, nr. SI, s. 68-75