Hoppa till innehållet
Kerstin Pousette
Kerstin Pousette

Kerstin Pousette

Geoteknologi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Kerstin.Pousette@ltu.se
0920-491909
F1071 Luleå

Utbildning

Civilingenjör Väg och vatten. Licentiatexamen 2001 om stabilisering av torv, omfattande både laboratorie- och fältförsök.

Undervisning

Undervisar i olika geoteknikkurser inom grundutbildningen. Ansvarar för två kurser: Miljögeoteknik, förorenad mark (61 studenter H2009) och Geoteknologi baskurs (56 studenter V2010).

Forskningsintressen

Sulfidjordars miljötekniska egenskaper, speciellt försurning vid kontakt med syre. Stabilisering av organiska jordar, sulfidjord och torv. Alternativa materials geotekniska och miljötekniska egenskaper. Exempel på alternativa material är flygaska, mesa och grönlutslam.

Aktuella forskningsprojekt

Miljöteknisk bedömning och hantering av sulfidjordsmassor. I projektet har en handledning tagits fram med råd och rekommendationer hur sulfidjords försurningsegenskaper ska undersökas och bedömas, samt hur de ska hanteras för att undvika problem med försurning.

Terrängmodellering av sulfidjord längs väg 97 i Södra Sunderbyn. I projektet har miljöeffekter vid uppläggning av sulfidjord ovan jord undersökts. Enligt ett uppsatt kontrollprogram har uppföljning av miljöpåverkan pågått i 5 år.

Publikationer

Konferensbidrag

Study of a sulfide soil deposit at a road construction in Sunderbyn, near Luleå in the north of Sweden (2012)

Pousette. K, Knutsson. S
Ingår i: 7th International Acid Sulfate Soil Conference in Vaasa, Finland 2012, Proceedings volume, Towards Harmony between Land Use and the Environment, s. 86-87, Geological Survey of Finland, 2012
Konferensbidrag

Acidification properties of sulphide soil (2008)

a classification system based on leaching tests
Pousette. K, Eriksson. L, Knutsson. S
Ingår i: NGM 2008, Nordisk Geoteknikermøte i Sandefjord 4.- 6. september 2008, s. 415-422, Norsk Geoteknisk Forening, 2008