Hoppa till innehållet
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Pratama har en passion för mineraler och metaller samt deras tillverkning, återvinning, och applikation. Han har varit involverad i flera olika projektet såsom karakterisering och anrikning av dolomit för att tillverka brandtåligt isoleringsmaterial, utveckling av pilotskalig kopparbaserad flödesbatteri, och utveckling av kinetiska modeller i koppar smältning. Pratama jobbar inom MetalIntelligence för att möjliggöra användning av toppmodern röntgenberäknad mikrotomografi (µCT) inom Geometallurgi.   

 

Vänligen besöka Pratama's sida i MetalIntelligence webbsida för fler information.