Pratama Istiadi Guntoro
Pratama Istiadi Guntoro

Pratama Istiadi Guntoro

Doktorand, MC, Doktorand
Luleå tekniska universitet
Mineralteknik
Mineralteknik och metallurgi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
pratama.istiadi.guntoro@ltu.se
0920-493235
F1424 Luleå

Pratama har en passion för mineraler och metaller samt deras tillverkning, återvinning, och applikation. Han har varit involverad i flera olika projektet såsom karakterisering och anrikning av dolomit för att tillverka brandtåligt isoleringsmaterial, utveckling av pilotskalig kopparbaserad flödesbatteri, och utveckling av kinetiska modeller i koppar smältning. Pratama jobbar inom MetalIntelligence för att möjliggöra användning av toppmodern röntgenberäknad mikrotomografi (µCT) inom Geometallurgi.   

 

Vänligen besöka Pratama's sida i MetalIntelligence webbsida för fler information. 

Publikationer

Konferensbidrag

Use of X-ray Micro-computed Tomography (µCT) for 3-D Ore Characterization (2019)

A Turning Point in Process Mineralogy
Guntoro. P, Ghorbani. Y, Rosenkranz. J
Paper presented at : 26th International Mining Congress and Exhibition (IMCET 2019), Antalya, April 16-19, 2019
Artikel i tidskrift

X-ray Microcomputed Tomography (µCT) for Mineral Characterization (2019)

A Review of Data Analysis Methods
Guntoro. P, Ghorbani. Y, Koch. P, Rosenkranz. J
Minerals, Vol. 9, nr. 3
Artikel i tidskrift

Copper matte - slag reaction sequences and separation processes in matte smelting (2018)

Guntoro. P, Jokilaakso. A, Hellstén. N, Taskinen. P
Journal of Mining and Metallurgy, Section B, Vol. 54, nr. 3, s. 301-311