Qiancheng Xie
Qiancheng Xie

Qiancheng Xie

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Strömningslära och experimentell mekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik