Hoppa till innehållet
Kerstin Ramser
Kerstin Ramser

Kerstin Ramser

Professor
Luleå tekniska universitet
Experimentell mekanik
Strömningslära och experimentell mekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
kerstin.ramser@ltu.se
0920-491648
E801a Luleå

Om mig

Efter att ha levt största delen av mitt liv i Schweiz läste jag fysik vid  Göteborgs universitet. 2001 blev jag antagen som doktorand på Chalmers tekniska högskola. Efter disputation år 2006 flyttade jag till Luleå.

Vid LTU jobbar jag som professor i experimentell mekanik.

Min forskning handlar om att hitta nya optiska metoder för att undersöka biologiska celler och vävnad under syrefattiga förhållandet och  om att utveckla optiska sensor för cancerdetektion. Mitt intresse ligger inom optisk spektroskopi, optisk manipulation och mikrofluidik, se

https://www.ltu.se/research/subjects/Experimentell-mekanik/Forskningsprojekt

Utbildning

2000 Filosofie magisterexamen i fysik, Göteborg University med titeln "Bio-imaging of Oxygen Uptake in Red Blood Cells"

2003 Filosofie Licentiatexamen, "Optical Manipulation and Spectroscopy of Single Cells and Nanoparticles in Solution"

2006 Filosofie Doktorsexamen, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet "Optical Manipulation and Spectroscopy of Single Functional Globin-containing cells in Microfluidic Systems"

2009 Lärarexamen med gymnasiebehörighet Ma/Fy

2010 Docent i medicinsk teknik vid Luleå tekniska Universitet

Publikationer

Artikel i tidskrift

Investigation of the spatial generation of stimulated Raman scattering by computer simulations and experiment (2022)

Eriksson. R, Gren. P, Sjödahl. M, Ramser. K
Applied Spectroscopy
Konferensbidrag

3D Spatial Control of Stimulated Raman Scattering Using a Phase Spatial Light Modulator (2021)

Eriksson. R, Gren. P, Sjödahl. M, Ramser. K
Ingår i: Proceedings OSA Imaging and Applied Optics Congress 2021 (3D, COSI, DH, ISA, pcAOP), Optical Society of America, 2021, 3Th2D.4
Artikel i tidskrift

A tactile resonance sensor for prostate cancer detection – evaluation on human prostate tissue (2021)

Lindahl. O, Bäcklund. T, Ramser. K, Liv. P, Ljungberg. B, Bergh. A
Biomedical Engineering & Physics Express, Vol. 7, nr. 2
Artikel i tidskrift

CO2 Gasification Reactivity of Char from High-Ash Biomass (2021)

Phounglamcheik. A, Vila. R, Kienzl. N, Wang. L, Hedayati. A, Broström. M, et al.
ACS Omega, Vol. 6, nr. 49, s. 34115-34128