Hoppa till innehållet
Robert Brännström
Robert Brännström

Robert Brännström

Universitetslektor, Huvudutbildningsledare
Luleå tekniska universitet
Distribuerade datorsystem
Datavetenskap
Institutionen för system- och rymdteknik
Robert.Brannstrom@ltu.se
0910-585358
A127a Skellefteå

Info

Universitetslektor inom forskningsämnet Distribuerade datorsystem, Huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för system- och rymdteknik (SRT) samt Verksamhetssamordnare (representant och kontaktperson) för Luleå tekniska universitet i Skellefteå.

Var fram till 2022-03-31 avdelningschef för avdelningen Datavetenskap vid institutionen för System- och Rymdteknik

Utbildning

Jag har tidigare varit Utbildningsledare för ett antal program och kurser:
UL-K
- Kurser inom LTU ämnena Mobila system, Medieteknik och Datateknik.

UL-P
Program som idag har annan utbildnigsledare:
- Hex Datornätverk, 120 hp (Karl Andersson, 2012)
Avvecklade Program:
- - Master i Datateknik med inriktning distribuerade molnsystem (avvecklades 2019)
- - Hex Mobil applikationsutveckling, 120hp (avvecklades 2015)
- - Master i Mobila System, 120 hp (avvecklades 2015)
- - Hing/Hex Datateknik/Elektroteknik, 120hp + 180hp (avvecklades 2012)

Forskning

Projekt:
Aktiva skoltransporter (SICTA, SICTA 2.0)
Sense smart region
Sence smart city

Bi-handledning doktorander:
Hanrique Sousa Rossi

[Dimitar Minovski - PhD 2021 ]
[Mischa Schmidt - PhD 2018 ]
[Samuel Idowu - Lic 2018 ]
[Daniel Granlund - PhD 2015]
[Dan Johansson - fram till Lic, PhD 2014]

Forskningsintressen:
- Mobilitet och val av accessnät i heterogena trådlösa miljöer
- Användning av sensorer och nätverk i smarta stadsmiljöer och regioner
- Hållbarhet och digitalisering

Forskningsaktiviteter:
- Betygsnämdsledamot disputation i Telekommunikationssystem, BTH, 2014
- Diskutant vid lic seminarium i Industriell elektronik, LTU, 2011
- Workshop chair IEEE LCN ON-MOVE workshop, 2011
- TPC Member ans Session chair IEEE LCN ON-MOVE workshop, 2010
- TPC Member Mobile P2P, IWCMC, 2010
- TCP Member and Session Chair IEEE LCN ON-MOVE workshop, 2009
- TPC Member MuM, 2008
- TCP Member and Session Chair IEEE LCN ON-MOVE workshop, 2008
- TPC Member MoMM2007
- Session Chair IEEE LCN ON-MOVE workshop, 2007
- Session Chair - Advances in Mobile Computing & Multimedia (MoMM2006)

Publikationer

Artikel i tidskrift

Initial Design and Testing of Multiplayer Cooperative Game to Support Physical Activity in Schools (2022)

Oyelere. S, Berghem. S, Brännström. R, Rutberg. S, Laine. T, Lindqvist. A
Education Sciences, Vol. 12, nr. 2
Konferensbidrag

A case study of application development for mobile and location-based services (2013)

Granlund. D, Johansson. D, Andersson. K, Brännström. R
Ingår i: Proceedings of the 15th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS2013), s. 658-662, ACM Digital Library, 2013
Konferensbidrag

A sensor-data acquisition grid architecture (2013)

Schelén. O, Brännström. R, Åhlund. C
Ingår i: 2013 IEEE International Conference on Networking, Sensing and Control, s. 361-366, IEEE Communications Society, 2013
Rapport

Machine Learning in Pervasive Computing (2013)

Idowu. S, Åhlund. C, Schelén. O, Brännström. R
Konferensbidrag

Smart city (2012)

the smart sewerage
Granlund. D, Brännström. R
Ingår i: Proceedings of the 37th IEEE Conference on Local Computer Networks Workshops (LCN Workshops), 6th IEEE Workshop On User MObility and VEhicular Networks, s. 856-859, IEEE Computer Society Press, 2012