Rebecka Näslund
Rebecka Näslund

Rebecka Näslund

Forskare anknuten till ämnet Genus och teknik
Luleå tekniska universitet
Genus och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Rebecka Näslunds forskning har sitt fokus på aktörsskap, information och kommunikations teknologier, och funktionshinder i Sverige och i Sultanatet Oman. Hon kombinerar funktionshindersforskning, samhälleliga studier av teknik och naturvetenskap, feministiska studier av kunskap och vetenskap samt feministiska studier av genus och teknologi. Bland annat studerar hon hur IKT, agency och funktionshinder konstrueras i ett kollektiv skapad av mänskliga aktörer med funktionshinder och icke-mänskliga aktörer (datorer, mobiltelefoner, policydokument).​

Bringing Actors Together: ICT and Disability

Projektet är en påbyggnad av licentiatavhandlingen ”Bringing Actors Together - ICT, Disability and Pupils inSpecial School som presenterades under våren 2009. Syftet med projektet är att med utgångspunkt från avhandlingen finna vägar att studera hur IKT, agency och funktionshinder konstrueras i ett kollektiv skapad av aktörer såsom människor med funktionshinder och icke-människor (datorer, mobiltelefoner, policydokument).

Publikationer

Artikel i tidskrift

Education in Diversity – Diversity in Education (2018)

Students with Visual Disabilities in the Sultanate of Oman
Profanter. A, Näslund. R, Al-Said. S
Al-Raida - The Pioneer, ISSN: 0259-9953, Vol. 42, nr. 2, s. 1-21
Artikel i tidskrift

Modes of ordering disability (2017)

students living with visual disabilities in the Sultanate of Oman
Näslund. R, Al Said. S
Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN: 1501-7419, Vol. 19, nr. 2, s. 79-90
Artikel i tidskrift

Situated knowledges claims about the interferences of disability, gender, and information communication technologies (2017)

Näslund. R
Gender, Technology and Development, ISSN: 0971-8524, Vol. 21, nr. 1-2, s. 31-45
Artikel i tidskrift

I know, I can, I will try (2013)

youths and adults with intellectual disabilities in Sweden using information and communication technology in their everyday life
Näslund. R, Gardelli. Å
Disability & Society, ISSN: 0968-7599, Vol. 28, nr. 1, s. 28-40