Hoppa till innehållet
Rickard Nakamura Brännvall
Rickard Nakamura Brännvall

Rickard Nakamura Brännvall

Industridoktorand
Luleå tekniska universitet
Maskininlärning
EISLAB
Institutionen för system- och rymdteknik

Maskininlärning, Datacenter, Integritetsskyddande teknik

Forskar inom maskininlärning vid RISE ICE Datacenter i Luleå med fokus på autonoma datacenter - det vill säga att utveckla maskininlärnande algoritmer som låter ett AI styra ett datacenters under minimalt behov av mänskligt ingripande. På senare tid har jag fått möjlighet att fördjupa min forskning mot AI tillämpningar  med starkt inbyggt integritetsskydd, till exempel inom områdena cyberfysiska system och e-hälsa.

Jag arbetade tidigare med kvantitativ analys och modellutveckling på en stor internationell bank i London och Tokyo. 

Hösten 2018 antogs jag som industridoktorand vid LTU EISLAB under handledning av professor Fredrik Sandin. Som ett steg på vägen avklarades teknologie licentiat hösten 2020.

Forskningsintressen

  • Maskinlärning,
  • Artificiell intelligens,
  • Avancerade beräkningsmetoder
  • Bayesiansk statistik,
  • Tidsserieanalys,
  • Deep Learning,
  • Natural Language Processing
  • Integritetsskyddande teknik
  • Homomorfisk kryptering