Dummy image
Dummy image

Rikard Hedlund

Luleå

Jag är projektledare på Fastighet och säkerhet inom Verksamhetsstödet med huvudsaklig inriktning på om- och tillbyggnationer samt lokalplanering.

 Kontakta mig vid behov av verksamhetsanpassningar, frågor rörande internhyror, lokaler eller AV-teknik i lärosalar.

Arbetsuppgifter:

  • Samordning och planering av om- och tillbyggnationer.
  • Lokalplanering.
  • Kontakter med fastighetsägare rörande lokaler.
  • Ansvarig för systemförvaltningsplanen Lokaler och säkerhet.
  • Ansvarig för lokalhanteringssystemet Pythagoras