Roberto Mantas Nakhai
Roberto Mantas Nakhai

Roberto Mantas Nakhai

Forskningsing 1:e
Luleå tekniska universitet
Atmosfärsvetenskap
Rymdteknik
Institutionen för system- och rymdteknik

Datoringenjör

Roberto är examen i datavetenskapsteknik specialiserat på mjukvaruutveckling och dataanalys vid Sevilla University. Stark analytisk, multi-tasking, teamworking och kommunikationsförmåga; uppmärksamhet på detaljer. Omfattande kunskap om mjukvaruutvecklingscykel samt kunskaper i flera programmeringsspråk som Python, JavaScript, Java och HTML och god kunskap om nätverksprotokoll, säkra nätverksdata, webbutveckling och dataanalys av vetenskap. Bekvämt att diskutera tekniska problem och lösningar med forskare och analytiker.