Roger Hermansson
Roger Hermansson

Roger Hermansson

Allmänt

Jag är född den 20 jan 1944, har 3 barn, Annica, Ann-Kristin och Anna-Karin som är 41, 40 och 33 år. Just nu, maj 2008, har jag 3 barnbar Max, Alice and Ester och väntar fler. Har arbetat vid ltu sedan 1975 och disputerade i Energiteknik 1993. För närvarande anställd som universitetslektor och kommer att pensioneras vid årsskiftet 2008/2009. Planerna är dock att fortsätta att arbeta deltid i forskningsprojekt.

Forskning

Jag intresserar mig främst för forskning om användning av biobränslen för produktion av el  och värme. Förbränning av svåra bränslen som rörflen och hästspillning är ett intressanta område liksom värmeåtervinning och partikelrening av rökgaserna.

Kraftvärmeproduktion i mindre anläggningar baserade på biobränslen med direkt-, eller externeldade gasturbiner eller med användning av organisk Rankine-cykel är andra intressanta områden

Undervisning

Undervisar främst i energiteknik i åk 3 och 4 inom kurserna "Mass och Värmetransport" och "Turbomaskiner och ångpannor". "Mekanik" och "Termodynamik" är de kurser jag brukar arbeta med i grundutbildningen.

Intressen

Jag är intresserad av sportfiske, både vinter och sommarfiske. Tycker också om att arbeta på min jordbruksfastighet där jag odlar potatis och grönsaker och även arbetar med att sköta min skog.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Computational fluid dynamics optimisation of a pellet burner (2012)

Westerlund. L, Hermansson. R, Cervantes. M
Thermal Science, Vol. 16, nr. 4, s. 1275-1286
Artikel i tidskrift

Flue gas purification and heat recovery (2012)

a biomass fired boiler supplied with an open absorption system
Westerlund. L, Hermansson. R, Fagerström. J
Applied Energy, Vol. 96, s. 444-450
Kapitel i bok, del av antologi

Värmeströmning (2008)

Dahl. J, Hermansson. R, Westerlund. L, Abel. E
Ingår i: VVS 2000 Tabeller och diagram
Konferensbidrag

Co-combustion of wood-shavings and horse manure in a small scale heating plant (2006)

Pettersson. E, Lundgren. J, Hermansson. R
Ingår i: Proceedings, World Bioenergy 2006 : taking you from know-how to show-how ; 30 May - 1 June 2006, Jönköping, s. 396-400, Swedish Bioenergy Association (SVEBIO), 2006
Artikel i tidskrift

Particle-tracking option in Fluent validated by simulation of a low-pressure impactor (2006)

Leduc. S, Fredriksson. C, Hermansson. R
Advanced Powder Technology, Vol. 17, nr. 1, s. 99-111