Roine Wiklund
Roine Wiklund

Roine Wiklund

Universitetslektor, Ämnesansvarig
Luleå tekniska universitet
Historia
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
roine.wiklund@ltu.se
0920-491650
A312 Luleå

Publikationer

Rapport

På jakt efter framtidens kompetenser (2017)

Forsberg Lundell. F, Viklund. R
Kapitel i bok, del av antologi

Botniabanan (2016)

Wiklund. R
Ingår i: Botniabanan
Rapport

Fjällnära Gruvdrift? (2016)

Lindahl. K, Zachrisson. A, Wiklund. R, Matti. S, Fjellborg. D
Kapitel i bok, del av antologi

Inlandsbanan (2016)

Wiklund. R
Ingår i: Inlandsbanan
Rapport

Konflikter om gruvetablering (2016)

Lindahl. K, Zachrisson. A, Wiklund. R, Matti. S, Fjellborg. D, Johansson. A, et al.