Hoppa till innehållet
Roland Larsson
Roland Larsson

Roland Larsson

Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Maskinelement
Maskinelement
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Roland.Larsson@ltu.se
0920-491325
E845 Luleå

(senast uppdaterad 1 mars 2021)

Nuvarande anställning

Professor, Ämnesföreträdare vid avdelningen för maskinelement, Luleå tekniska universitet

Mitt forskningsområde - Tribologi

Tribologi, framförallt:
- Smörjning i alla dess former, gränsskiktsmörjning, elastohydrodynamisk smörjning och hydrodynamisk smörjning
- Modellering av tribologiska fenomen, t.ex. gränsskiktsmorda icke-släta ytor
- Kontaktmekanik
- Ytjämnhetens inverkan på nötning, friktion och smörjning
- Tribologin i tillämpning, t.ex. rullningslager, kopplingar, hydraulmotorer, däck, skidor, mm.

Relaterade dokument

Utbildning och kurser

M7007T Tribologi - en viktig kurs som många kan ha stor nytta av. Lämplig för studerande inom maskinteknik, teknisk fysik, materialvetenskap, kemi mm.

M7018T Avancerade maskinelement - en kurs på avancerad nivå om maskinelement som t.ex. lager och transmissioner men också system av maskinelement som fordonsdrivlinor och hydrauliska system.

Doktorandkurser inom:
- Simulering av tribologiska fenomen
- Gränsskiktsmörjning
- Smörjning och smörjmedel
- mm

Vi tillämpar undervisnings- och examinationsmetoder som stödjer lärandet enligt Biggs Constructive Alignment. Framförallt används muntor för att testa förståelsen och vi använder Flipped Classroom konceptet för att ge studenten mer möjlighet att träna sina färdigheter då denne möter läraren i klassrummet.

Tidigare anställningar

 • 2005-          - Professor i maskinelement, Luleå tekniska universitet
 • 1996-2005 - Universitetslektor, avdelningen för maskinelement, Luleå tekniska universitet
 • 1991-1996 - Doktorand, avdelningen för maskinelement, Luleå tekniska universitet
 • 1988-1991 - Utvecklingsingenjör vid ABB Stal, Finspång

Examina och utnämnelser

Doktorer och licentiater handledda av Roland Larsson

 • Sergei Glavatskikh, Tekn. Dr. December 2000., “On the hydrodynamic lubrication in tilting-pad thrust bearings”.
 • Alexei Jolkin, Tekn. Dr. Mars 2001, “A hybrid technique for investigation of
 • elastohydrodynamic lubrication”.
 • Naghi Solimanjad (Solimannezhad), Tekn. Dr. Juni 2002, “Friction in metal powder pressing”.
 • Torbjörn Almqvist, Tekn. Dr. Mars 2004, “Computational fluid dynamics in theoretical simulations of elastohydrodynamic lubrication”
 • John Lord, Tekn. Dr. Maj 2004, “Thin lubricating films in elastohydrodynamic contacts:
 • techniques and applications”.
 • Andreas Almqvist, Tekn. Dr. September 2006, “On the effects of surface roughness in
 • lubrication”
 • Fredrik Sahlin, Tekn. Dr. Maj 2008, "Lubrication, contact mechanics and leakage between rough surfaces"
 • Marco Rapetto, Tekn. Lic. Maj 2008, "Rough surfaces in contact : artificial intelligence and boundary lubrication"
 • Pär Marklund, Tekn. Dr. September 2008, "Wet clutch tribological performance optimization methods"
 • Aldara Naveira Suarez, Tekn. Lic. Februari 2010, "Parameters affecting the functionality of additives in lubricated contacts : effect of base oil polarity"
 • Patrik Isaksson – Tekn. Lic., 2010 “Simulation of tribology in hydraulic motors”
 • Aldara Naveira Suárez, Tekn. Dr., Februari 2011, “The behaviour of antiwear additivies in lubricated rolling-sliding contacts”
 • Kim Berglund, Tekn. Dr., September 2013, “Predicting wet clutch service life performance” (co-supervisor)
 • Shaojie Kang, Tekn. Lic., September 2013, “Colliding asperities: a tribological event on micro scale”
 • Andrew Spencer, Tekn. Dr., December 2013, “A simulation tool for optimising combustion engine cylinder liner surface texture”
 • Marcus Björling, Tekn. Dr., Oktober 2014, “Friction in Elastohydrodynamic Lubrication”
 • Nowshir Fatima, Tekn. Dr., Oktober 2014, “Impact of water contamination and system design on wet clutch tribological performance”
 • Joel Furustig, Tekn. Dr., November 2014, “Semi-deterministic numerical simulations of wear on various scales: From chemo-mechanical effects to the wear of components in orbital type hydraulic motors”
 • Stephan Schnabel, Tekn. Dr., Oktober 2016, “High Frequency Elastic Wave Emission Caused by a Single Elastohydrodynamically Lubricated Contact: Fundamental Sources and Principles” (co-supervisor)
 • Mohammad Shirzadegan, Tekn. Dr., December 2016, “Elastohydrodynamic Lubrication of Cam and Roller Follower Applications” (co-supervisor)
 • Markus Söderfjäll, Tekn. Dr., April 2017, “Friction in Piston Ring - Cylinder Liner Contacts”
 • Tobias Hultqvist, Tekn. Dr., September 2020, "Transient elastohydrodynamic lubrication: Effects of geometry, surface roughness, temperature, and plastic deformation"
 • Aleks Vrcek, Tekn. Dr., Oktober 2020, "Tribology of Rolling-Sliding Contacts under Mixed Lubrication: With focus on a Crankshaft Roller Bearing Application" (co-supervisor)
 • Jonny Hansen, Tekn. Dr., Februari 2021, "Elastohydrodynamic film formation in heavily loaded rolling-sliding contacts: Influence of surface topography on the transition between lubrication regimes"

Nuvarande doktorander

 • Jamal Choudhry
 • De Huang (co-supervisor)
 • Kalle Kalliorinne (co-supervisor)
 • Jing Hua (co-supervisor)

Priser och utmärkelser

 • 1994 "Young investigators award for the outstanding paper" vid Austrib'94 Tribology Conference, Perth, Australia, December 1994.
 • 1994 “Best Paper Award", Journal of Tribology, utfärdat av American Society of Mech. Engineers (ASME)
 • 1996 "Curt Boströms forskarpris 1996" utfärdat av Norrbottens Forskningsråd.
 • 1998- "Junior Individual Grant 1998-2000", 500 000 SEK per year, utfärdat av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF).
 • 2002 “Skytteanska priset 2002”, 30 000 SEK, utfärdat av Kungliga Skytteanska föreningen, Umeå.
 • 2003 ”Jacob Wallenberg Foundation”, 100 000 SEK, utfärdat av Royal Swedish Academy of Engineering Sciences 2003 for excellent research in the field of rolling element bearings.
 • 2008 "Nordeas Vetenskapliga Pris 2008", 100 000 SEK, utfärdat av Nordea's Norrlandsstiftelse
 • SAGE Best Paper Award for 2010 for the two part paper: A mixed lubrication model incorporating measured surface topography: Part I & II in Proceedings of the IMechE, Part J: Journal of Engineering Tribology.
 • 2013 “Best Surface Engineering Paper Award”, Tribology Letters and Tribology Transactions, certified by the Society of Tribologists and Lubrication Engineers (STLE)
 • 2014, SAGE Best Paper Award, Proceedings of the IMechE, Part J: Journal of Engineering Tribology for the paper "Experimental and numerical investigations of oil film formation and friction in a piston ring–liner contact"
 • 2015, vinnare av Venture Cup Nord, 100 000 SEK, "Sustainalube - nytt grönt smörjmedel"

Post-doc etc.

 • 1995 Leeds University, Dept. of Mech. Eng. (Aug-Dec) (“pre-doc”)
 • 2005-2008 SKF Engineering Research Centre, Niuewegein, Nederländerna (deltid 20%), Marie Curie Experienced Researcher Exchange Programme.

Uppdrag

 • Verksamhetsledare, CREATERNITY, 2020-
 • Ledamot av universitetsstyrelsen, LTU, 2020-
 • Dekan, ordförande i tekniska fakultetsnämnden vid LTU, 2016-2018
 • Prodekan, vice ordförande i tekniska fakultetsnämnden vid LTU, 2013-2015
 • Ledamot i tekniska fakultetsnämnden (TFN) vid LTU, 2007-
 • Ordförande för LTU:s forskarutbildningsgrupp 2007-2009
 • Ledamot av ledningsgruppen för institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik (TFM), 2000 och framåt
 • Forskarutbildningsansvarig vid TFM(>100 doktorander), 2000-2004.
 • Associate Editor för Proceedings of Institution of Mechanical Engineers, Part J – Journal of Engineering Tribology, 2000-2015
 • Peer-reviewer för 3-5 internationella tidskrifter (J. of Tribology, J of Eng. Tribology,
  Tribology Int. etc.)
 • Ledamot i betygsnämnder >10 gånger (KTH, LiU, LTH, CTH, LTU, DU)
 • Opponent vid disputation 3 gånger (KTH, Uppsala Universitet)
 • External Examiner utomlands (Cardiff University, Leeds University, Twente University, Porto University, Tampere University of Technology, Imperial College, Danish University of Technology, Loughborough University)

Publikationer

Artikel i tidskrift

The impact of cross-country skiers' tucking position on ski-camber profile, apparent contact area and load partitioning (2023)

Kalliorinne. K, Hindér. G, Sandberg. J, Larsson. R, Holmberg. H, Almqvist. A
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P
Artikel i tidskrift

A Closer Look at the Contact Conditions of a Block-on-Flat Wear Experiment (2022)

Rudnytskyj. A, Larsson. R, Gachot. C
Lubricants, Vol. 10, nr. 7
Konferensbidrag

A new film parameter with micro elasto-hydrodynamics (2022)

Hansen. J, Björling. M, Larsson. R
Ingår i: 7th World Tribology Congress (WTC 2022), 2022, MON-T1-S2-R4
Artikel i tidskrift

A Scientific Perspective on Reducing Ski-Snow Friction to Improve Performance in Olympic Cross-Country Skiing, the Biathlon and Nordic Combined (2022)

Almqvist. A, Pellegrini. B, Lintzén. N, Emami. N, Holmberg. H, Larsson. R
Frontiers in Sports and Active Living, Vol. 4
Artikel i tidskrift

A Stress-State-Dependent Thermo-Mechanical Wear Model for Micro-Scale Contacts (2022)

Choudhry. J, Larsson. R, Almqvist. A
Lubricants, Vol. 10, nr. 9