Roland Larsson
Roland Larsson

Roland Larsson

Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Maskinelement
Maskinelement
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Roland.Larsson@ltu.se
0920-491325
E845 Luleå

(senast uppdaterad 1 januari 2016)

Nuvarande anställning

Professor, Ämnesansvarig vid avdelningen för maskinelement, Luleå tekniska universitet

Mitt forskningsområde - Tribologi

Tribologi, framförallt:
- Smörjning i alla dess former, gränsskiktsmörjning, elastohydrodynamisk smörjning och hydrodynamisk smörjning
- Modellering av tribologiska fenomen, t.ex. gränsskiktsmorda icke-släta ytor
- Kontaktmekanik
- Ytjämnhetens inverkan på nötning, friktion och smörjning
- Tribologin i tillämpning, t.ex. rullningslager, kopplingar, hydraulmotorer, däck, skidor, mm.

Relaterade dokument

Utbildning och kurser

M7007T Tribologi - en viktig kurs som många kan ha stor nytta av. Lämplig för studerande inom maskinteknik, teknisk fysik, materialvetenskap, kemi mm.

M7018T Avancerade maskinelement - en kurs på avancerad nivå om maskinelement som t.ex. lager och transmissioner men också system av maskinelement som fordonsdrivlinor och hydrauliska system.

Doktorandkurser inom:
- Simulering av tribologiska fenomen
- Gränsskiktsmörjning
- Smörjning och smörjmedel
- mm

Vi tillämpar undervisnings- och examinationsmetoder som stödjer lärandet enligt Biggs Constructive Alignment. Framförallt används muntor för att testa förståelsen och vi använder Flipped Classroom konceptet för att ge studenten mer möjlighet att träna sina färdigheter då denne möter läraren i klassrummet.

Tidigare anställningar

 • 2005-          - Professor i maskinelement, Luleå tekniska universitet
 • 1996-2005 - Universitetslektor, avdelningen för maskinelement, Luleå tekniska universitet
 • 1991-1996 - Doktorand, avdelningen för maskinelement, Luleå tekniska universitet
 • 1988-1991 - Utvecklingsingenjör vid ABB Stal, Finspång

Examina och utnämnelser

Doktorer och licentiater handledda av Roland Larsson

 • Sergei Glavatskikh, Tekn. Dr. December 2000., “On the hydrodynamic lubrication in tilting-pad thrust bearings”.
 • Alexei Jolkin, Tekn. Dr. Mars 2001, “A hybrid technique for investigation of
 • elastohydrodynamic lubrication”.
 • Naghi Solimanjad (Solimannezhad), Tekn. Dr. Juni 2002, “Friction in metal powder pressing”.
 • Torbjörn Almqvist, Tekn. Dr. Mars 2004, “Computational fluid dynamics in theoretical simulations of elastohydrodynamic lubrication”
 • John Lord, Tekn. Dr. Maj 2004, “Thin lubricating films in elastohydrodynamic contacts:
 • techniques and applications”.
 • Andreas Almqvist, Tekn. Dr. September 2006, “On the effects of surface roughness in
 • lubrication”
 • Fredrik Sahlin, Tekn. Dr. Maj 2008, "Lubrication, contact mechanics and leakage between rough surfaces"
 • Marco Rapetto, Tekn. Lic. Maj 2008, "Rough surfaces in contact : artificial intelligence and boundary lubrication"
 • Pär Marklund, Tekn. Dr. September 2008, "Wet clutch tribological performance optimization methods"
 • Aldara Naveira Suarez, Tekn. Lic. Februari 2010, "Parameters affecting the functionality of additives in lubricated contacts : effect of base oil polarity"
 • Patrik Isaksson – Tekn. Lic., 2010 “Simulation of tribology in hydraulic motors”
 • Aldara Naveira Suárez, Tekn. Dr., Februari 2011, “The behaviour of antiwear additivies in lubricated rolling-sliding contacts”
 • Kim Berglund, Tekn. Dr., September 2013, “Predicting wet clutch service life performance” (co-supervisor)
 • Shaojie Kang, Tekn. Lic., September 2013, “Colliding asperities: a tribological event on micro scale”
 • Andrew Spencer, Tekn. Dr., December 2013, “A simulation tool for optimising combustion engine cylinder liner surface texture”
 • Marcus Björling, Tekn. Dr., Oktober 2014, “Friction in Elastohydrodynamic Lubrication”
 • Nowshir Fatima, Tekn. Dr., Oktober 2014, “Impact of water contamination and system design on wet clutch tribological performance”
 • Joel Furustig, Tekn. Dr., November 2014, “Semi-deterministic numerical simulations of wear on various scales: From chemo-mechanical effects to the wear of components in orbital type hydraulic motors”
 • Stephan Schnabel, Tekn. Lic., Februari 2014, “Monitoring of wear in elasto- hydrodynamic lubricated contacts: Running-in and failure propagation” (co-supervisor)
 • Markus Söderfjäll, Tekn. Lic., December 2014, “Simulation of twin land oil control ring in heavy duty diesel engines”
 • Mohammad Shirzadegan, Tekn. Lic., Oktober 2015, “Elastohydrodynamic Lubrication of Cam and Roller Follower” (co-supervisor)

Nuvarande doktorander

 • Mohammad Shirzadegan (co-supervisor)
 • Stephan Schnabel (co-supervisor)
 • Markus Söderfjäll (co-supervisor)
 • Maria Rodiouchkina
 • Francesc Perez Rafols (co-supervisor)

Priser och utmärkelser

 • 1994 "Young investigators award for the outstanding paper" vid Austrib'94 Tribology Conference, Perth, Australia, December 1994.
 • 1994 “Best Paper Award", Journal of Tribology, utfärdat av American Society of Mech. Engineers (ASME)
 • 1996 "Curt Boströms forskarpris 1996" utfärdat av Norrbottens Forskningsråd.
 • 1998- "Junior Individual Grant 1998-2000", 500 000 SEK per year, utfärdat av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF).
 • 2002 “Skytteanska priset 2002”, 30 000 SEK, utfärdat av Kungliga Skytteanska föreningen, Umeå.
 • 2003 ”Jacob Wallenberg Foundation”, 100 000 SEK, utfärdat av Royal Swedish Academy of Engineering Sciences 2003 for excellent research in the field of rolling element bearings.
 • 2008 "Nordeas Vetenskapliga Pris 2008", 100 000 SEK, utfärdat av Nordea's Norrlandsstiftelse
 • SAGE Best Paper Award for 2010 for the two part paper: A mixed lubrication model incorporating measured surface topography: Part I & II in Proceedings of the IMechE, Part J: Journal of Engineering Tribology.
 • 2013 “Best Surface Engineering Paper Award”, Tribology Letters and Tribology Transactions, certified by the Society of Tribologists and Lubrication Engineers (STLE)
 • 2014, SAGE Best Paper Award, Proceedings of the IMechE, Part J: Journal of Engineering Tribology for the paper "Experimental and numerical investigations of oil film formation and friction in a piston ring–liner contact"
 • 2015, vinnare av Venture Cup Nord, 100 000 SEK, "Sustainalube - nytt grönt smörjmedel"

Post-doc etc.

 • 1995 Leeds University, Dept. of Mech. Eng. (Aug-Dec) (“pre-doc”)
 • 2005-2008 SKF Engineering Research Centre, Niuewegein, Nederländerna (deltid 20%), Marie Curie Experienced Researcher Exchange Programme.

Uppdrag

 • Dekan, ordförande i tekniska fakultetsnämnden vid LTU, 2016-
 • Prodekan, vice ordförande i tekniska fakultetsnämnden vid LTU, 2013-2015
 • Ledamot i tekniska fakultetsnämnden (TFN) vid LTU, 2007-
 • Ordförande för LTU:s forskarutbildningsgrupp 2007-2009
 • Ledamot av ledningsgruppen för institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik (TFM), 2000 och framåt
 • Forskarutbildningsansvarig vid TFM(>100 doktorander), 2000-2004.
 • Associate Editor för Proceedings of Institution of Mechanical Engineers, Part J – Journal of Engineering Tribology, 2000-2015
 • Peer-reviewer för 3-5 internationella tidskrifter (J. of Tribology, J of Eng. Tribology,
  Tribology Int. etc.)
 • Ledamot i betygsnämnder >10 gånger (KTH, LiU, LTH, CTH, LTU, DU)
 • Opponent vid disputation 3 gånger (KTH, Uppsala Universitet)
 • External Examiner utomlands (Cardiff University, Leeds University, Twente University, Porto University, Tampere University of Technology, Imperial College, Danish University of Technology, Loughborough University)

Publikationer

Konferensbidrag

Analysis of Split Crankshaft Roller Bearings with Focus on Lubrication and Contact Stresses (2020)

Hultqvist. T, Vrček. A, Johannesson. T, Marklund. P, Larsson. R
Paper presented at : 22nd International Colloquium Tribology: Industrial and Automotive Lubrication
Artikel i tidskrift

Controllable Friction of Green Ionic Liquids via Environmental Humidity (2020)

Hua. J, Björling. M, Larsson. R, Shi. Y
Advanced Engineering Materials, Vol. 22, nr. 5
Artikel i tidskrift

Corrigendum to “Elastohydrodynamic lubrication for the finite line contact under transient loading conditions” [Tribol Int 127 (2018) 489–499] (2020)

Hultqvist. T, Shirzadegan. M, Vrček. A, Baubet. Y, Prakash. B, Marklund. P, et al.
Tribology International, Vol. 150
Konferensbidrag

Lubricant Film Formation in Rough EHL Contacts (2020)

Hansen. J, Björling. M, Larsson. R
Paper presented at : TAE 22nd International Colloquium Tribology, Esslingen, Germany, Jan 28-30, 2020
Artikel i tidskrift

Micro-pitting and wear characterization for different rolling bearing steels (2020)

Effect of hardness and heat treatments
Vrček. A, Hultqvist. T, Johannesson. T, Marklund. P, Larsson. R
Wear, Vol. 458-459