Rosa Maria Pineda Huitron
Rosa Maria Pineda Huitron

Rosa Maria Pineda Huitron

Doktorand, Doktorand
Luleå tekniska universitet
Materialteknik
Materialvetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
rosa.maria.pineda.huitron@ltu.se
0920-492358
E315 Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

Hot cracking of Structural Steel during Laser Welding (2017)

Pineda Huitron. R, Vuorinen. E
IOP Conference Series, Vol. 258