Hoppa till innehållet
Sara Cervantes
Sara Cervantes

Sara Cervantes

Universitetslektor, Utbildningsledare magisterprogrammet i Utbildningsvetenskap
Luleå tekniska universitet
Pedagogik
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
sara.cervantes@ltu.se
0920-492199
C354 Luleå

Sara Cervantes är lektor i pedagogik vid avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Luleå tekniska universitet. Sara är utbildningsledare för magisterutbildningen i utbildningsvetenskap och undervisar inom magister- och förskollärarutbildningen.

Hon har under drygt 10 år arbetat som förskolechef/rektor med ett huvudsakligt ansvar för förskolan. Under tiden som förskolechef har fokus varit utvecklingsinriktat i syfte att utveckla förskolornas kvalitet. Ett stort fokus har varit arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet och vetenskaplig grund. Saras forskningsinriktning är samhällsförändringar och förändringar i styrdokument och policys och dess påverkan på professionen i skolan och förskolans praktik. Ett fokus är hur ledare på olika nivåer implementerar och förhåller sig till nya lagar, styrdokument och riktlinjer inom skolan och förskolans praktik. Sara är ledamot i Piteås Utbildningsvetenskapliga Råd (PUR), vars syfte är att utveckla förskolor och skolors arbete med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Preschool teachers and caregivers’ lack of repositioning in response to changed responsibilities in policy documents (2021)

Cervantes. S, Öqvist. A
Journal of Early Childhood Research, Vol. 19, nr. 3, s. 323-336
Konferensbidrag

Preschool Teachers and Caregivers Positioning and Re Positioning in Preschool Due to New Division of Responsibilities in Policy Documents (2020)

Öqvist. A, Cervantes. S
Ingår i: Proceedings of ‏The 3rd International Conference on Research in Education, Teaching and Learning, s. 126-126, Diamond Scientific Publishing, 2020
Artikel i tidskrift

Teaching in preschool (2018)

heads of preschools governance throughout the systematic quality work
Öqvist. A, Cervantes. S
Nordic Journal of Studies in Educational Policy, Vol. 4, nr. 1, s. 38-47
Konferensbidrag

Evidence-Based Practice (2015)

New Demands for Pre-School Leaders. International Research Conference
Cervantes. S
Paper presented at : International Research Conference, Dilemmas for Human Services 2015, Linneaus University Centres, Växjö 9-11 september, 2015
Konferensbidrag

Neo-liberalism and Education (2011)

Cervantes. S
Ingår i: Changes and New directions in Human Services, Selected conference proceedings of the 14th international Research Conference held at Luleå University of Technology, Human Work Science, September 2010, s. 39-46, Luleå University of Technology, 2011
Konferensbidrag

Neo-liberal influences in the public sector (2010)

Education and privatisation in the north of Sweden
Cervantes. S
Ingår i: Dilemmas for Human Services, Papers from the 12th international Reserch Conference, University of East London, 2010
Konferensbidrag

Neo-liberal influences in local authorities (2008)

Entrepreneurship education and privatisation
Cervantes. S
Ingår i: Dilemmas of Identity, New Public Management and Governance, Selected papers from the 11th International Research Conference, hosted by Luleå University of Technology, Department of Human Work Science Friday 31th August – Saturday 1st September 2007, s. 57-63, Luleå University of Technology, 2008