Hoppa till innehållet
Saguna Saguna
Saguna Saguna

Saguna Saguna

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Distribuerade datorsystem
Datavetenskap
Institutionen för system- och rymdteknik
saguna.saguna@ltu.se
0910-585385
A108 Skellefteå

Mina forskningsområden är: Human activity recognition, Internet-of-things (IoT), IoT applications, services and platforms, IoT Security, Applied ML/AI in IoT, Human Computer Interaction (HCI), context-aware computing

Information

Biträdande professor inom forskningsämnet distribuerade datorsystem

Programansvarig: Informationssäkerhet, master

Undervisning och övervakning

Vid LTU är jag involverad i undervisning och övervakning i ett antal kurser, se detaljer nedan:

Master kurser:

 • Tillämpad datorsäkerhet: A7010E, 7,5 hp, Lp 1
 • Internetsäkerhet: A7011N, 7,5 hp, Lp 2
 • Data Science programmering: 7,5 hp, Lp 3 
 • Sakernas Internet: M7023E, 7,5 hp, Lp 2
 • Cloud Computing: M7024E, 7,5 hp, Lp 2
 • Mobila nätverk och protokoll: D7002D, 7,5 hp, Lp 3

Dessa master kurser är huvudsakligen en del av masterprogrammet i datavetenskap och teknik med specialisering i Distributed Cloud Systems . Men studenterna kan också ta dem individuellt eller del av något annat länkat program.

Grundkurser:

 • Nätverk och mobilitet: D0021E, 7,5 hp, Lp 3

Projektkursövervakning:

 • Projekt i distribuerade molnsystem 1: M7025E, 15 hp, Lp 3-4
 • Projekt i distribuerade molnsystem 2: M7026E, 15 hp, Lp 2

Examensarbete:

 • Examensarbete inom datavetenskap och teknik, Civilingenjör i teknik:
  • X7003E, 30 hp, Lp 3-4, kontrollera behörighet
 • PERCCOM Examensarbete
  • Mer information finns på webbplatsen University of Lorraine här och på Luleå tekniska universitet webbplats här .

Ph.D. Övervakning:

 • Samsyn med Ph.D. Avhandling, om du är inskriven i en doktorsavhandling program i LTU eller ett annat universitet och är intresserade av att samarbeta kan du kontakta mig med ditt förslag. Observera att det inte finns någon finansiering från LTU.

Pågående doktorsexamen med samövervakning

 • Zahra Khais Shahid: Aktivitetsigenkänning med maskininlärning för att upptäcka avvikelser i äldre dagliga rutiner för smarta hem med ensamstående invånare (Började 2020)​ - Main supervisor
 • Joo Chan Kim: Multimodal interaktion i IoT-system med fokus på Augmented Reality (Började 2018) ​ - Co-supervisor
 • Vidya Krishnan: Blockchain och maskininlärning i smarta energinät (Började 2021) ​ - Co-supervisor
 • Aditya Kumar Pathak:Tillämpa maskininlärning för att upptäcka nätverksavvikelser i IoT-system (Började 2020) ​ - Co-supervisor

Licentiatövervakning

 • Samuel Idowu: Prognoser värmebelastning med användning av Applied Machine Learning för Smart District Heating Systems (Avslutat licentiatavhandling i 2018) - medhandledare

Löpande masterprojekt Studenter:

 • Nya studenter börjar januari 2021

Avslutade masterprovstudenter med samövervakning:

 • Sri Krishna Srinivas: (Slutfört)
 • John Kanwar: (Slutfört)
 • Orsola Fejzo: (Slutfört)
 • Meruyert Nurgazy: (Slutfört)
 • Jeremy Facchetti: (Slutfört)
 • Adyasha Swain: (Slutfört)
 • Kubra Saeedi: (Slutfört)
 • Shabna Siraj: (Slutfört)
 • Victor Araujo: (Slutfört)
 • Aigerim Zhalgasbekova: (Slutfört)
 • Tamara Belyakhina: (Slutfört)
 • Giang Tran: (Slutfört)
 • Jean-Paul Bambanza: (Slutfört)
 • Haidar Chikh: (Slutfört)
 • Ngo Manh Khoi: (Slutfört)
 • Rohan Nanda: (Slutfört)
 • Baptiste Louis: (Slutfört)

Publikationer

Konferensbidrag

An energy trading framework using smart contracts (2023)

Mololoth. V, Åhlund. C, Saguna. S
Ingår i: 2023 IEEE Green Technologies Conference, GreenTech, s. 214-218, IEEE, 2023
Konferensbidrag

Autoencoders for Anomaly Detection in Electricity and District Heating Consumption: A Case Study in School Buildings in Sweden (2023)

Shahid. Z, Saguna. S, Åhlund. C
Ingår i: Proceedings - 2023 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2023 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe, (EEEIC / I&CPS Europe 2023), Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2023