Hoppa till innehållet
Sami Kabir
Sami Kabir

Sami Kabir

Doktorand, Doktorand
Luleå tekniska universitet
Distribuerade datorsystem
Datavetenskap
Institutionen för system- och rymdteknik
sami.kabir@ltu.se
0910-585781
A113 Skellefteå

Publikationer

Artikel i tidskrift

An Integrated Approach of Belief Rule Base and Convolutional Neural Network to Monitor Air Quality in Shanghai (2022)

Kabir. S, Islam. R, Shahadat Hossain. M, Andersson. K
Expert systems with applications, Vol. 206
Artikel i tidskrift

An Integrated Approach of Belief Rule Base and Deep Learning to Predict Air Pollution (2020)

Kabir. S, Islam. R, Hossain. M, Andersson. K
Sensors, Vol. 20, nr. 7, s. 1-25

Studentuppsatser(Exjobb)

Studentuppsats (Examensarbete)

BRB based Deep Learning Approach with Application in Sensor Data Streams (2019)

Kabir. S
Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 80 poäng / 120 hp
Naturvetenskap, Datateknik, master, Examensarbete, minst 30 hp