Hoppa till innehållet
Sanna Hagenlöv
Sanna Hagenlöv

Sanna Hagenlöv

Ekonom
Luleå tekniska universitet
Verksamhetsnära stöd SRT
Institutionen för system- och rymdteknik, Verksamhetsstöd
sanna.hagenlov@ltu.se
0920-493567
A3446 Luleå

Jag arbetar som projektekonom vid institutionen för System och Rymdteknik. Detta innebär att jag arbetar med budget, uppföljning och bokslut samt sköter den ekonomiska redovisningen för en centrumbildning samt forskningsämne i samråd med verksamhetsladaren och ämnesföreträdaren. Jag samarbetar med forskare och projektledare i arbetet med projektredovisning. I arbetet ingår upprättande av kalkyler, rekvisitioner, kundfakturering och slutredovisningar. Förutom arbetet med ekonomi innefattar min tjänst även kontakter med finansiärer och andra intressenter.

Jag arbetar med:

Rymdteknik: Kst 394 & 395 samt 342