Sara Stark
Sara Stark

Sara Stark

Teamledare
Luleå tekniska universitet
Närservice, VSS Lokalservice
Verksamhetsstöd
sara.stark@ltu.se
0920-492025
E1008 Luleå

Teamledare Lokalservice

Jag arbetar som Teamledare för Lokalservice som ingår i verksamhetsområdet Inre och yttre miljö. Lokalservice ansvarar för att ge service och support till medarbetare och studenter. Vårt uppdrag är att skapa en bra inre arbetsmiljö och en bra studiemiljö 

Lokalservice består av ett antal olika kompetensgrupper och vi erbjuder tjänster såsom lokalvård med extra tjänster, fikaservice, konferensservice i Wiberggården, logistik och utrustning, post och gods och AV-support i våra lärosalar, hörsalar och aula Aurora.

Lokalservice är indelade i två team där jag och Maria Teresa Viegas-Ferraz är teamledare.

Besök gärna https://www.ltu.se/internt/Tjanster-och-stod/tjanster för att ta del av våra tjänster.

Jag nås enklast via 0920-49 2025 eller via sara.stark@ltu.se

Välkommen att kontakta mig!