Sara Stark
Sara Stark

Sara Stark

Chef Lokalservice
Luleå tekniska universitet
VSS Lokalservice, Inre- och yttre miljö
Verksamhetsstöd
sara.stark@ltu.se
0920-492025
B183 Luleå

Chef Lokalservice

Jag arbetar som chef Lokalservice som ingår i verksamhetsområdet Inre och yttre miljö. Lokalservice ansvarar för att ge service och support till medarbetare och studenter. Vårt uppdrag är att skapa en bra inre arbetsmiljö och en bra studiemiljö 

Lokalservice består av ett antal olika kompetensgrupper och vi erbjuder tjänster såsom lokalvård med extra tjänster, fikaservice, konferensservice i Wiberggården, logistik och utrustning, post och gods och AV-support i våra lärosalar, hörsalar och aula Aurora.

Lokalservice är indelade i två team där Susanne Krook teamledare för Team Logistik och Maria Teresa Viegas-Ferraz är teamledare för Team Lokalvård.

Besök gärna https://www.ltu.se/internt/Tjanster-och-stod/Boka-och-bestall/Lokalservice för att ta del av våra tjänster.

Jag nås enklast via 0920-49 2025 eller via sara.stark@ltu.se.

Välkommen att kontakta mig!