Sara Thorgren
Sara Thorgren

Sara Thorgren

Professor
Luleå tekniska universitet
Industriell Ekonomi
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
sara.thorgren@ltu.se
0920-492342
A3207 Luleå

Sara Thorgren är professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Bakgrund

  • Professor i entreprenörskap och innovation (2016 --)
  • Docent i entreprenörskap och innovation
  • Ekonomie doktor i entreprenörskap 
  • Ekonomie magister med företagsekonomi som huvudämne 
  • Filosofie magister med engelska som huvudämne

Forskning

Hennes forskningsintresse berör särskilt den roll känslor och kognitioner, individuellt och i samspel med andra, har för entreprenöriella beteenden, beslut och processer, det egna välbefinnandet och företagets prestationer/resultat. Hennes forskning har publicerats i tidskrifter som Journal of Business VenturingBritish Journal of Management, Journal of International Management, Long Range Planning och Business & Society.

Undervisning

I grundutbildningen är Sara undervisande lärare, kursansvarig och examinator på ett flertal kurser riktade till civilingenjörer inom industriell ekonomi:

Ledning och organisation av affärsverksamhet

Innovationsledning

Examensarbete inom innovation och strategisk affärsutveckling (civilingenjör, industriell ekonomi)

I media

Priser och utmärkelser

Publikationer

Rapport

Handbok för examensarbeten (2018)

Thorgren. S, Frishammar. J
Bok

Passion (2018)

Thorgren. S, Cardon. M, Murnieks. C, Griffin. R
Artikel i tidskrift

Passionate Leaders in Social Entrepreneurship (2018)

Exploring an African Context
Thorgren. S, Omorede. A
Business & society, ISSN: 0007-6503, Vol. 57, nr. 3, s. 481-524
Artikel i tidskrift

Self-directed career management and mobility (2018)

the risk of lock-in effects from person–job fit
Sirén. C, Thorgren. S, Järlström. M
International Journal of Human Resource Management, ISSN: 0958-5192
Artikel i tidskrift

The Telephone Game, or Clear as Crystal? How to Effectively Craft Responses to Reviewer Comments (2018)

Frishammar. J, Thorgren. S
Creativity and Innovation Management, ISSN: 0963-1690, Vol. 27, nr. 3, s. 239-243
Artikel i tidskrift

Toward Cross-Border Engineering Management (2017)

Development and Test of a Practice for Idea Generation in Customer–Supplier DFM Teams
Vesalainen. J, Thorgren. S, Rossi. T
Engineering Management Journal, ISSN: 1042-9247, Vol. 29, nr. 4, s. 278-286