Hoppa till innehållet
Sara Thorgren
Sara Thorgren

Sara Thorgren

Professor, Vicerektor
Luleå tekniska universitet
Industriell ekonomi
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
sara.thorgren@ltu.se
0920-492342
B276 Luleå

Sara Thorgren är professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Akademisk bakgrund

Innan Thorgren började forska inom entreprenörskap och innovation hade hon avlagt en Ekonomie magister med företagsekonomi som huvudämne och en Filosofie magister med engelska som huvudämne.

Forskning

Thorgren är organisationsforskare med intresse för hur vi arbetar, leder och lever. Hon undersöker hur såväl individer (entreprenörer och anställda) som företag förhåller sig till möjligheter till omställning och utveckling. Hennes forskning har publicerats i tidskrifter som Academy of Management Discoveries, Business & Society, Journal of International Management, Management Learning och Journal of Business Venturing.

Thorgren innehar uppdraget som ett av LTU:s två forskningsetiska råd.

Undervisning

Thorgren har undervisat i kurser inom organisatoriskt beteende, innovationsledning, entreprenörskap och examensarbeten inom innovation och strategisk affärsutveckling på forskarnivå, avancerad nivå och grundläggande nivå. Thorgren är utbildningsledare för forskarutbildningen vid institutionen ETKS.

Samverkan

Thorgren samverkar med företag, organisationer och personer utanför akademin i såväl forsknings- som utbildningsverksamhet. Företagssamverkan sker primärt genom forskningscentret NorrlandsNavet, placerat vid LTU, finansierat av Familjen Kamprads Stiftelse. Samverkan med andra forskare sker framförallt genom nätverk, gemensamma forskningsprojekt och granskningsuppdrag för internationella tidskrifter.  

Priser och utmärkelser

I media