Sara Thorgren
Sara Thorgren

Sara Thorgren

Professor
Luleå tekniska universitet
Industriell Ekonomi
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
sara.thorgren@ltu.se
0920-492342
A3207 Luleå

Sara Thorgren är professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Bakgrund

  • Professor i entreprenörskap och innovation (2016 --)
  • Docent i entreprenörskap och innovation
  • Ekonomie doktor i entreprenörskap 
  • Ekonomie magister med företagsekonomi som huvudämne 
  • Filosofie magister med engelska som huvudämne

Forskning

Hennes forskningsintresse berör särskilt den roll känslor och kognitioner, individuellt och i samspel med andra, har för entreprenöriella beteenden, beslut och processer, det egna välbefinnandet och företagets prestationer/resultat. Hennes forskning har publicerats i tidskrifter som Journal of Business VenturingBritish Journal of Management, Journal of International Management, Long Range Planning och Business & Society.

Undervisning

I grundutbildningen är Sara undervisande lärare, kursansvarig och examinator på ett flertal kurser riktade till civilingenjörer inom industriell ekonomi:

Ledning och organisation av affärsverksamhet

Innovationsledning

Examensarbete inom innovation och strategisk affärsutveckling (civilingenjör, industriell ekonomi)

I media

Priser och utmärkelser

Publikationer

Artikel i tidskrift

Rising from failure, staying down, or more of the same? (2020)

An inductive study of entrepreneurial reentry
Williams. T, Thorgren. S, Lindh. I
Academy of Management Discoveries
Artikel i tidskrift

Staying alive during an unfolding crisis (2020)

How SMEs ward off impending disaster
Thorgren. S, Williams. T
Journal of Business Venturing Insights, Vol. 14
Rapport

Handbok för examensarbeten (2019)

Thorgren. S, Frishammar. J
Artikel i tidskrift

How Individuals Engage in the Absorption of New External Knowledge (2019)

A Process Model of Absorptive Capacity
Sjödin. D, Frishammar. J, Thorgren. S
The Journal of product innovation management, Vol. 36, nr. 3, s. 356-380
Kapitel i bok, del av antologi

The Outcomes of Passion in Entrepreneurship (2019)

Stroe. S, Thorgren. S, Wincent. J
Ingår i: Passion for work
Artikel i tidskrift

The Role of Psychological Safety in Implementing Agile Methods across Cultures (2019)

Thorgren. S, Caiman. E
Research technology management, Vol. 62, nr. 2, s. 31-39