Hoppa till innehållet
Tiziana Sardiello
Tiziana Sardiello

Tiziana Sardiello

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Arbetsvetenskap
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
tiziana.sardiello@ltu.se
0920-492319
A133 Luleå

Bakgrund:

Jag kommer ursprungligen från Italien och flyttade till Sverige 1998 driven av en dröm om transparenta och ansvarsfulla institutioner och en välfärd där alla medborgare har lika värde. Intresset för frågor relaterade till organisering av samhället förde mig till att doktorera hösten 2011 i sociologi vid Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet där jag senare blev verksam som lektor i flera år i ämnen som ekonomisk sociologi, organisationsteori, personalarbete och kvalitativa metoder. 2016 flyttade jag på Stockholm Centre for Organizational Research (Score) vid Stockholms universitet och 2017 var jag en av de forskare som valdes ut av regeringens Tillitsdelegationen för att studera implementeringen av tillitsbaserad styrning i den svenska välfärdssektorn. Sedan hösten 2018 medverkar jag som handledare i Handelshögskolan Executive Education ledarskapsutbildningar för chefer inom den offentliga förvaltningen. I januari 2022 blev jag anställd som universitetslektor i sociologi vid Luleå tekniska universitet.

Forskning:

Mina forskningsintressen innefattar organisationsstyrnings- och ledningssystem, HRM-arbetssätt, organisationskultur och arbetsmiljö, entreprenörskap och social innovation, kvalitativa forskningsmetoder och ny institutionell teori. Min doktorsavhandling analyserade betydelsen av institutionella tryck (juridiska, professionella, kulturella) i olika nationella miljöer (Stockholm och Silicon Valley) i utformningen av rekryteringspraktiker i nystartade företag i globaliserade branscher (mjukvaruindustri). Vidare forskning har inriktat sig gentemot: hybridformer av organisation (t.ex. ömsesidiga bolag) och deras roll som förmedlare och katalysatorer för social innovation; anpassningsförmåga och hållbarhet i svenska kommuners arbetssätt under tider av stora samhällsutmaningar (t.ex. migration och integration); implementering  av nya styrnings- och ledarskapsmodeller (t.ex. tillitsbaserad styrning och coachande ledarskap) och det motstånd som enskilda organisationskulturer, strukturer och tidigare omfamnade reformer (t.ex. NPM) skapar. 

Nuvarande projekt:

Handel 4.0? Arbetsmiljö och ojämlikhet i e-handeln (finansierad av FORTE)

Undervisning:

Organisation och arbetssociologi

Organisation och ledarskap

Personalarbete i teori och praktik

Arbetsliv och hälsa

Kvalitativa metoder

Personliga intressen:

Resor, klassisk musik, dykning, havs- och djurskydd samt Norrland… Europas innovationsmotorn i klimatfrågor.