Sture Kuusisalo
Sture Kuusisalo

Sture Kuusisalo

Universitetsadjunkt, Utbildningsledare programmet Konstnärlig master Musikalisk gestaltning
Luleå tekniska universitet
Musikpedagogik
Musik och dans
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Sture.Kuusisalo@ltu.se
0911-72642
L216 Piteå