Dummy image
Dummy image

Sven Nyberg

Min doktorsavhandling i litteraturvetenskap har titeln "Jag kommer ur den frusna världen" (2001) och är den första längre beskrivningen av Sandro Key-Åbergs författarskap. Avhandlingen inleds med ett biografiskt kapitel, som skildrar "oäktingen" Sandros problematiska uppväxt i många olika fosterhem, såriga erfarenheter som påverkat stämningslägen och teman ihans diktning. Författarskapet från debuten I "Ny lyrik 1947" till "O. Scenprator" presenteras, liksom en rad tolkningsförslag till både välkända och hittills opublicerade texter. Kritikernas värderingar av den unge poetens produktion summereas och ett avslutande kapitel ägnas pratorna.