$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Lektor i flöjt (klassisk inriktning)

Är sedan maj 2002 verksam som lektor i flöjt vid Musikhögskolan i Piteå . Fick sin grundläggande musikutbildning vid Framnäs folkhögskolas musiklinje. Därpå följde studier vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Studierna innefattade både flöjtpedagog och solistutbildning. Även solistdiplom godkändes. Utbildningen avslutades med examen 1978. Tilldelades under sin studietid Kungliga Musikaliska Akademins utlandsstipendium för blåsare. Flöjtspelet har därefter utvecklats ytterligare vid kurser både i Sverige och utomlands.   Blev 1981 anställd som adjunkt i flöjt vid Musikhögskolan i Piteå samt Framnäs folkhögskola. Är dessutom verksam som solist, orkester- och kammarmusiker i olika sammanhang. Har under en period undervisat och gett konserter vid University of Melbourne i Australien och anlitadesdå också som gästlärare av andra universitet i Melbourne.   Var under åren 1994-97 verksam som konstnärlig ledare för Festspelen i Piteå. Slutade 1997 som huvudansvarig för festivalen men valde att behålla ansvaret för de internationella mästarkurserna.