Hoppa till innehållet
Shadi Kohzadi
Shadi Kohzadi

Shadi Kohzadi

Forskningsing 1:e
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
shadi.kohzadi@ltu.se
0920-491219
T3038

Shadis huvudsakliga forskning handlar om förekomsten och miljöpåverkan av föroreningar som släpps ut från byggmaterial i urbant dagvatten. En grupp av föroreningarna är biocider som ofta användas i byggmaterial och fasadfärger för att skydda ytorna mot mikroorganismer som svampar och alger. Dessa biocider kan urlakas från materialet och spridas ut i miljön med avrinnande dagvatten. Hur olika byggnadsmaterial bidrar till miljöföroreningar har dock endast utretts i begränsad omfattning. Forskningens fokus är lakningsexperiment i labbskala av olika byggnadsmaterial. Toxiska effekter av de frigjorda föroreningarna kommer att bedömas på vattenlevande mikroorganismer.

Under sin masterutbildning på Kurdistan Medicinska Universitet har Shadi utforskat rollen av spårämnen vid magsäckscancer genom att mäta koncentrationen av spårämnena bland cancer- och icke-cancerpatienter. Ett annat projekt hon var involverad i var hälsoriskbedömning av tungmetaller i lokala vattenkällor och vanligt använda örter. I sin doktorsavhandling fokuserade hon på syntes och modifiering av nanofotokatalysatorer som används för vatten- och avloppsvattenrening. Dessutom bedömde hon ekotoxikologiska påverkan av nanopartiklar på vattenlevande organismer.

Forskningsprojekt