Hoppa till innehållet
Shervin Khayamyan
Shervin Khayamyan

Shervin Khayamyan

Forskare
Luleå tekniska universitet
Strömningslära
Strömningslära och experimentell mekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
shervin.khayamyan@ltu.se
0920-492826
Luleå

Forskningsintresse

Jag arbetar med flöde i porösa medier mestadels experimentellt och numeriskt. Porösa medier kännetecknar en komplex geometri bestående av en fast fas och en del interstitiella utrymmet mellan det som definierar porositeten hos materialet. Med andra ord kan betraktas som helst fast material som har håligheter, kanaler eller mellanrummen ett poröst material. Ett poröst medium byggs från minst två faser med särskiljbara gränser mellan dem. Komplexiteten och mångfalden av porösa material har därför gjort utredningen av transportprocesser i porösa medier en viktig fråga.

Min primära forskning handlade om flödessystem och mekanismerna bakom övergången från laminär till turbulent strömning i porösa medier. Mest porösa medier flödet är i den laminära regimen på grund av att fluidhastigheten är liten och porutrymmena är liten vilket resulterar i lägre hydraulisk permeabilitet. Men flöden med höga hastigheter är i stånd att turbulent även i små porer utrymmen. Övergång från laminär till turbulent strömning är en långsam och kontinuerlig process och övergångs Re kan variera inom den porösa medier. För att studera övergången från laminär till turbulent strömning jag byggde två förenklade modeller i angränsande porer och studerade deras interaktion vid olika flödesregimer av tryckmätningar.

Studera flödesdynamik i en slumpmässigt packad bädd av sfärer med konventionell och stereoskopisk Particle Image Velocimetry (PIV & Stereo-PIV) är min andra forskningsintresse. För att få visuell tillgång till flödesfältet inuti bädden brytningsindex av fluid måste matchas med fast fas (RIM). Velocity fältobservationer görs för partikel Reynolds tal mellan 30 och 4000 för att täcka alla möjliga flödesregimer.

Kurser

 • Turbulens och turbulens modellering I
 • Turbulent modellering II
 • tillämpad matematik
 • Tillämpad strömningsmekanik
 • avancerade Numerics
 • Statistiska metoder och försöksplanering
 • viskös strömning
 • i ingrepp Course
 • CFD kurs i Combustion
 • MATLAB för forskare
 • Flöde genom porösa medier
 • Modern reglerteknik
 • osäkerhetsanalys
 • Kvalitet och förtroende i CFD
 • Thermodynamic I
 • Thermodynamic II
 • Aerodynamisk
 • Gad Dynamisk
 • Dynamisk
 • tillämpad mekanik
 • Avancerade experimentella tekniker
 • Computational Fluid Dynamics
 • mekaniska vågor
 • Avancerade strömningslära
 • Finita element analys av fasta strukturer
 • Energitekniska anläggningar och systemteknik
 • Bränslen, förbrännings- och förgasningsteknik
 • Advanced Heat och masstransport
 •  

Publikationer

Artikel i tidskrift

Measurements of Transitional and Turbulent Flow in a Randomly Packed Bed of Spheres with Particle Image Velocimetry (2017)

Khayamyan. S, Lundström. S, Hellström. G, Gren. P, Lycksam. H
Transport in Porous Media, Vol. 116, nr. 1, s. 413-431
Artikel i tidskrift

Transitional and Turbulent Flow in a Bed of Spheres as Measured with Stereoscopic Particle Image Velocimetry (2017)

Khayamyan. S, Lundström. S, Gren. P, Lycksam. H, Hellström. G
Transport in Porous Media, Vol. 117, nr. 1, s. 45-67
Konferensbidrag

PIV measurements within a randomly packed bed of spheres (2016)

Khayamyan. S, Lundström. S, Lycksam. H, Gren. P, Hellström. G
Paper presented at : Interpore 2016 : 8th International Conference on Porous Media & Annual Meeting 09/05/2016 - 12/05/2016
Artikel i tidskrift

Interaction between the flow in two nearby pores within a porous material during transitional and turbulent flow (2015)

Khayamyan. S, Lundström. T
Journal of Applied Fluid Mechanics, Vol. 8, nr. 2, s. 281-290