Dummy image
Dummy image

Shimantika Bhattacharjee

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Byggproduktion och teknik
Industriellt och hållbart byggande
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
shimantika.bhattacharjee@ltu.se
0920-493683
F973 Luleå

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

The Challenge of Energy Efficiency in Kiruna’s Heritage Buildings (2019)

Luciani. A, Lidelöw. S, Bhattacharjee. S, Örn. T
Ingår i: Cold Climate HVAC 2018. CCC 2018.
Konferensbidrag

Performance evaluation of a passive house in sub-arctic climate (2018)

Bhattacharjee. S, Lidelöw. S, Schade. J
Ingår i: 9th International Cold Climate Conference, Kiruna, Sweden. March 12-15, 2018, Sustainable New and Renovated Buildings in Cold Climate, 2018