Hoppa till innehållet
Silje Gustafsson
Silje Gustafsson

Silje Gustafsson

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Omvårdnad
Omvårdnad och medicinsk teknik
Institutionen för hälsovetenskap
silje.gustafsson@ltu.se
0920-492313
S318 Luleå

Presentation av mig själv

Biografi
Ursprungligen från Tromsö i Nordnorge. Jag fick min Bachelor grad i Omvårdnad 2007 och min magistergrad i Omvårdnad 2009. År 2016 disputerade jag här på Luleå Tekniska Universitet med en avhandling på temat egenvård. Mina forskningsområden är primärvård, telefonrådgivning, egenvård, lindrig sjukdom och barns hälsa.

Undervisning
Jag är kursansvarig i flera kurser på grund- och avancerad nivå, och är examinator för en kurs om vård av äldre. Övriga pedagogiska aktiviteter består av undervisning inom ämnena kvantitativ forskningsmetodik, barnmedicin, sårbehandling, statistik, eHälsa, egenvård, telefonrådgivning samt vetenskapsteori. Jag är kursansvarig för examensarbetet på avancerad nivå för ambulans, anestesi och internsivvård. Leder ett pedagogiskt utvecklingsprojekt i syfte att skapa en institutionsgemensam nätbaserat utbildning i statistik för hälsovetenskaparna.

Forskning

Mitt vetenskapliga arbete riktar sig mot egenvård och sjuksköterskors hälsofråmjande rådgivning. Jag är särskild intresserad av folkhälsoperspektivet, distansteknik i vården och egenvårdspraktiker som praktiseras i samhället. Min forskning har en huvudsaklig kvantitativ inriktning, och jag har även erfarenhet av kritisk incidentteknik och psykometriska utvärderingar av forskningsinstrument. Jag medverkar i ett antal forksningsprojekt, bland annat inom psykiatrisk vård i akutsjukvård, återhämtningsinriktad psykiatrisk vård, egenvårdspraktiker i Norr samt ett barnhälsoprojekt i syfte att förbättra råd och stöd till familje rmed små barn.

Älskade unge! Råd och stöd när småbarnslivet inte leker

Vill du medverka i studien om strategier för att skapa en positiv amningsupplevelse och/eller studien om strategier för att få en bra sömn i familjen?

Här finns länkar till båda enkäterna.

Sömn: https://goo.gl/forms/LnYNBDaznUgwBo8I2

Amning: https://goo.gl/forms/GRv7et6hLGObKQ7m2

 

Min forskning

Publikationer

Artikel i tidskrift

Factors Influencing Early Postoperative Recovery After Laparoscopic Cholecystectomy (2020)

Gustafsson. S, Strömqvist. M, Ekelund. J, Engström. Å
Journal of Perianesthesia Nursing, Vol. 35, nr. 1, s. 80-84
Artikel i tidskrift

Patient Satisfaction With Telephone Nursing (2020)

A Call for Calm, Clarity, and Competence
Gustafsson. S, Wälivaara. B, Gabrielsson. S
Journal of Nursing Care Quality, Vol. 35, nr. 1, s. E6-E11
Artikel i tidskrift

Patients' Experiences of Pain and Postoperative Nausea and Vomiting in the Early Postoperative Period After an Elective Knee Arthroplasty (2020)

Eklund. I, Larsson. A, Gustafsson. S, Forsberg. A
Journal of Perianesthesia Nursing, Vol. 35, nr. 4, s. 382-388
Artikel i tidskrift

The Impact of Preoperative Patient Anxiety on Postoperative Anxiety and Quality of Recovery After Orthopaedic Surgery (2020)

Andersson. V, Bergstrand. J, Engström. Å, Gustafsson. S
Journal of Perianesthesia Nursing, Vol. 35, nr. 3, s. 260-264