Hoppa till innehållet
Silje Rysst Gustafsson
Silje Rysst Gustafsson

Silje Rysst Gustafsson

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Omvårdnad
Omvårdnad och medicinsk teknik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
silje.rysst.gustafsson@ltu.se
0920-492313
S318 Luleå

Universitetslektor i omvårdnad, utbildningsledare för sjuksköterskeprogrammet

Presentation av mig själv

Biografi
Jag är född i Tromsö i Nordnorge. Jag fick min Bachelorgrad i omvårdnad 2007 och min magistergrad i omvårdnad 2009. År 2016 disputerade jag med en avhandling på temat egenvård. Mina forskningsområden är primärvård, telefonrådgivning, egenvård, barns hälsa och föräldrastöd. 

Undervisning
Jag är kursansvarig i flera kurser på grund- avancerad och forskarnivå. Övriga pedagogiska aktiviteter består av undervisning inom ämnena kvantitativ forskningsmetodik, barnmedicin, statistik, eHälsa, egenvård, telefonrådgivning samt vetenskapsteori. Jag handleder både studenter och doktorander. 

Forskning

Mitt vetenskapliga arbete riktar sig mot egenvård och hälsofråmjande rådgivning. Jag medverkar i ett antal forksningsprojekt, bland annat inom psykiatrisk vård i akutsjukvård, egenvård vid cancer, trygghet under operation samt råd och stöd till familjer med små barn.

 

Min forskning

Publikationer

Artikel i tidskrift

Strategies for a safe interhospital transfer with an intubated patient or where readiness for intubation is needed: A critical incidents study (2023)

Almqvist. D, Norberg. D, Larsson. F, Gustafsson. S
Intensive & Critical Care Nursing, Vol. 74
Artikel i tidskrift

Mothers’ strategies for creating positive breastfeeding experiences: a critical incident study from Northern Sweden (2022)

Jacobzon. A, Engström. Å, Lindberg. B, Gustafsson. S
International Breastfeeding Journal, Vol. 17, nr. 1
Artikel i tidskrift

Parents’ strategies and advice for creating a positive sleep situation in the family (2022)

Gustafsson. S, Jacobzon. A, Lindberg. B, Engström. Å
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 36, nr. 3, s. 830-838
Artikel i tidskrift

Postoperative Recovery: Experiences of Patients Who Have Undergone Orthopedic Day Surgery (2022)

Larsson. F, Strömbäck. U, Rysst Gustafsson. S, Engström. Å
Journal of Perianesthesia Nursing, Vol. 37, nr. 4, s. 515-520