Simon Jonsson Lahdenperä
Simon Jonsson Lahdenperä

Simon Jonsson Lahdenperä

Industriell elektronik
EISLAB
Institutionen för system- och rymdteknik

Forskare inom Industrial IoT, med fokus på kopplingen mellan äldre automationslösningar och framtiden för automation baserad på serviceorienterad arkitektur.

Det inkluderar systemmodellering med SysML och liknande modelleringsspråk.

Modeller av mycket stora automationssystem

Säkerhet med IoT-baserade automationssystem.