Hoppa till innehållet
Simon Larsson
Simon Larsson

Simon Larsson

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Hållfasthetslära
Hållfasthetslära
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
simon.larsson@ltu.se
0920-493814
E857 Luleå

Forskningsprojekt

Min forskning handlar om modellering, simulering och karakterisering av granulära material vid olika belastningsförhållanden. 

Granulära material är vanligt förekommande inom industrin, där granulära materialflödens dynamik är en viktig faktor i många processer. Trots att granulära material är så vanligt förekommande är kunskapen om granulära materials mekaniska beteende fortfarande begränsad. Den utbredda användningen av granulära material inom industrin medför att det finns starka ekonomiska incitament för en mer effektiv användning av dem. Verktyg för numerisk simulering av granulära materialflöden som kan tillämpas på olika industriella processer ger möjlighet att öka deras effektivitet. För att utveckla sådana verktyg behövs kunskap om egenskaperna hos granulära material vid olika belastningsförhållanden. Detta kräver i sin tur kunskap om metoder för experimentell karakterisering av granulära materialflöden. 

Forskningsprojektet inkluderar modellering och simulering av granulära materialflöden i ett antal industriella tillämpningar såsom formfyllning av metallpulver inom pulvermetallurgi-industrin och fyllning, transportering och tömning av granulära material i tågvagnar. Min forskning handlar också om att utveckla experimentella metoder för att karakterisera det mekaniska beteende hos granulära material vid olika belastningsförhållanden. Noggranna experimentella mätningar fungerar som stöd vid utveckling av numeriska metoder och ger möjlighet till validering av numeriska simuleringar av granulära material.

Min forskning är en del av EU-projektet HERMES. Mer information om HERMES-projektet finns på projektets webbplats: http://www.hermes-h2020.eu/

Publikationer

Artikel i tidskrift

A Novel Particle-Based Approach for Modeling a Wet Vertical Stirred Media Mill (2021)

Larsson. S, Rodríguez Prieto. J, Heiskari. H, Jonsén. P
Minerals, Vol. 11, nr. 1
Artikel i tidskrift

A statistical DEM approach for modelling heterogeneous brittle materials (2021)

Wessling. A, Larsson. S, Jonsén. P, Kajberg. J
Computational Particle Mechanics
Artikel i tidskrift

Full-scale simulation and validation of bucket filling for a mining rope shovel by using a combined rigid FE-DEM granular material model (2021)

Svanberg. A, Larsson. S, Mäki. R, Jonsén. P
Computational Particle Mechanics, Vol. 8, s. 825-843
Artikel i tidskrift

Full-Scale Simulation and Validation of Wear for a Mining Rope Shovel Bucket (2021)

Svanberg. A, Larsson. S, Mäki. R, Jonsén. P
Minerals, Vol. 11, nr. 6
Artikel i tidskrift

Novel Methodology for Experimental Characterization of Micro-Sandwich Materials (2021)

Hammarberg. S, Kajberg. J, Larsson. S, Moshfegh. R, Jonsén. P
Materials, Vol. 14, nr. 16