Simon Larsson
Simon Larsson

Simon Larsson

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Hållfasthetslära
Material- och solidmekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
simon.larsson@ltu.se
0920-493814
E857 Luleå

Forskningsprojekt

Min forskning handlar om modellering, simulering och karakterisering av granulära material vid olika belastningsförhållanden. 

Granulära material är vanligt förekommande inom industrin, där granulära materialflödens dynamik är en viktig faktor i många processer. Trots att granulära material är så vanligt förekommande är kunskapen om granulära materials mekaniska beteende fortfarande begränsad. Den utbredda användningen av granulära material inom industrin medför att det finns starka ekonomiska incitament för en mer effektiv användning av dem. Verktyg för numerisk simulering av granulära materialflöden som kan tillämpas på olika industriella processer ger möjlighet att öka deras effektivitet. För att utveckla sådana verktyg behövs kunskap om egenskaperna hos granulära material vid olika belastningsförhållanden. Detta kräver i sin tur kunskap om metoder för experimentell karakterisering av granulära materialflöden. 

Forskningsprojektet inkluderar modellering och simulering av granulära materialflöden i ett antal industriella tillämpningar såsom formfyllning av metallpulver inom pulvermetallurgi-industrin och fyllning, transportering och tömning av granulära material i tågvagnar. Min forskning handlar också om att utveckla experimentella metoder för att karakterisera det mekaniska beteende hos granulära material vid olika belastningsförhållanden. Noggranna experimentella mätningar fungerar som stöd vid utveckling av numeriska metoder och ger möjlighet till validering av numeriska simuleringar av granulära material.

Min forskning är en del av EU-projektet HERMES. Mer information om HERMES-projektet finns på projektets webbplats: http://www.hermes-h2020.eu/

Publikationer

Doktorsavhandling, sammanläggning

Particle Methods for Modelling Granular Material Flow (2019)

Larsson. S
Konferensbidrag

Preliminary validation of a stirred media mill model (2019)

Larsson. S, Pålsson. B, Parian. M, Jonsén. P
Paper presented at : Conference in Minerals Engineering 2019
Konferensbidrag

A Particle Based Modelling Approach for Predicting Charge Dynamics in Tumbling Ball Mills (2018)

Jonsén. P, Larsson. S, Pålsson. B, Hammarberg. S, Lindkvist. G
Paper presented at : 13th World Congress in Computational Mechanics
Artikel i tidskrift

Defect characterization of electron beam melted Ti-6Al-4V and Alloy 718 with X-ray microtomography (2018)

Neikter. M, Forsberg. F, Pederson. R, Antti. M, Åkerfeldt. P, Larsson. S, et al.
Aeronautics and Aerospace Open Access Journal, Vol. 2, nr. 3, s. 139-145
Konferensbidrag

DEM-CFD Simulation of the Effect of Air on Powder Flow During Die Filling (2018)

Larsson. S, Gustafsson. G, Jonsén. P, Häggblad. H
Paper presented at : 13th World Congress in Computational Mechanics