Hoppa till innehållet
Simon Jonsson
Simon Jonsson

Simon Jonsson

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Hållfasthetslära
Hållfasthetslära
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
simon.jonsson@ltu.se
0920-491563
E862 Luleå

Bakgrund

Civilingenjör i Teknisk fysik och Elektroteknik, Luleå Tekniska Universitet, Sverige.

Forskningsprojekt: Utveckling av energibaserade brottmodeller för att prediktera sprickutbredning

Avancerade höghållfasthetsstål (AHSS) har sedan de introducerades på 1980-talet blivit en grundstomme inom bilindustrin där de hjälpt till att minska fordonsvikten och förbättra passagerarsäkerheten. För närvarande utvecklas den tredje generationens AHSS som visat god potential för lättviktsdesign tack vare en förbättrad kombination av duktilitet och hållfasthet mot sprickor.

I europaprojektet RFCS CrashTough ska denna nya generation av avancerade höghållfasta stål studeras för lättviktsoptimering av krocksäkerhetsdetaljer hos fordon. Luleå Tekniska Universitet ansvarar för att utveckla energibaserade brottmodeller för att prediktera sprickutbredning och energiupptagning i dessa detaljer. Det inneboende bidraget från materialet till krocksäkerheten hos färdiga komponenter är oftast svår att extrahera då skademekanismerna kan påverkas starkt av till exempel svetsar. Metoder för att utvärdera krocksäkerhet i laboratorieskala för enklare provkoppsgeometrier med fokus på effekten av mikrostrukturens inverkan är därför av stort intresse. Projektet består således av teoretiskt arbete såväl som experimentellt.

Handledare

Handledare: Jörgen Kajberg
Assisterande handledare: Pär Jonsén

Publikationer

Konferensbidrag

Impact crash tests of high-strength steels using 3D high-speed digital image correlation and finite element analysis (2022)

Jonsson. S, Jonsén. P, Kajberg. J
Ingår i: 8th International Conference Hot Sheet Metal Forming of High-Performance Steel CHS2: May 30th - June 2nd, 2022, Barcelona, Spain, s. 119-126, Verlag Wissenschaftliche Scripten, 2022
Konferensbidrag

Impact crash tests using high-speed 3D digital image correlation (2022)

Jonsson. S, Jonsén. P, Kajberg. J
Ingår i: Svenska Mekanikdagar 2022, Luleå tekniska universitet, 2022