Simon Matti
Simon Matti

Simon Matti

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Statsvetenskap
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Simon.Matti@ltu.se
0920-492331
A311 Luleå

Jag är docent i statsvetenskap och biträdande professor vid Statsvetenskapliga enheten, Luleå tekniska universitet, samt seniorforskare vid Centrum för studier av kollektivt handlande (CeCAR), Göteborgs universitet.

Jag har en politices magister (2003); en filosofie licentiatexamen (2006) och en filosofie doktorsexamen (2009) i statsvetenskap från LTU. Jag har också studerat vid School of Politics, International Relations and the Environment (SPIRE), Keele University, UK.

Undervisning

För närvarande undervisar jag på kurserna Jämförande politik; Demokrati, utveckling och demokratisering; samt Institutionell teori. Därutöver ger jag också föreläsningar på flertalet andra kurser och program, framförallt på temat demokrati, politiska system och miljöpolitik.

Forskning

Mina forskningsintressen berör framförallt: policyprocesser och -implementering; värderingar, opinion och beteende; legitimitet; politiska strategier och styrmedel; samt medborgarskaps- och demokratifrågor.

Min avhandling, Exploring Public Policy Legitimacy: A Study of Belief-System Correspondence in Swedish Environmental Policy, behandlade frågan om policylegitimitet, där vikten av legitimitet för en långsiktigt väl fungerande policy utgör utgångspunkten för en jämförelse mellan de normativa principer som ligger till grund för politiska målsättningar och uttrycks genom officiell policy, och de värderingssystem som finns etablerade bland mottagare av policy. I avhandlingen diskuterar jag begreppet policylegitimitet från ett teoretiskt perspektiv och konstruerar en modell för dess utvärdering och bedömning. Denna appliceras på fallet med svensk hushållsinriktad miljöpolicy, med hjälp av en kvalitativ analys av svenska policydokument mellan åren 1994-2006 samt två storskaliga enkäter till svenska medborgare. Avhandlingen skrevs som en del i forskningsprogrammet SHARP (Hållbara hushåll), finansierat av Naturvårdsverket och Formas.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Environmental management from left to right (2018)

on ideology, policy-specific beliefs and pro-environmental policy support
Jagers. S, Harring. N, Matti. S
Journal of Environmental Planning and Management, ISSN: 0964-0568, Vol. 61, nr. 1, s. 86-104
Artikel i tidskrift

How Exposure to Policy Tools Transforms the Mechanisms Behind Public Acceptability and Acceptance (2017)

The Case of the Gothenburg Congestion Tax
Jagers. S, Matti. S, Nilsson. A
International Journal of Sustainable Transportation, ISSN: 1556-8318, Vol. 11, nr. 2, s. 109-119
Artikel i tidskrift

Managing Participation (2017)

prospects for learning and legitimacy-creation in Swedish water management
Matti. S, Lundmark. C, Ek. K
Water Policy, ISSN: 1366-7017, Vol. 19, nr. 1, s. 99-114
Artikel i tidskrift

Public support for pro-environmental policy measures (2017)

Examining the impact of personal values and ideology
Harring. N, Matti. S, Jagers. S
Sustainability, ISSN: 2071-1050, Vol. 9, nr. 5
Artikel i tidskrift

Testing the Importance of Individuals’ Motives for Explaining Environmentally Significant Behavior (2017)

Jagers. S, Linde. S, Martinsson. J, Matti. S
Social Science Quarterly, ISSN: 0038-4941, Vol. 98, nr. 2, s. 644-658