Hoppa till innehållet
Simon Matti
Simon Matti

Simon Matti

Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Statsvetenskap
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Simon.Matti@ltu.se
0920-492331
A316 Luleå

Jag är professor i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga enheten, Luleå tekniska universitet, samt seniorforskare vid Centrum för studier av kollektivt handlande (CeCAR), Göteborgs universitet.

Jag har en politices magister (2003); en filosofie licentiatexamen (2006) och en filosofie doktorsexamen (2009) i statsvetenskap från LTU. Jag har också studerat vid School of Politics, International Relations and the Environment (SPIRE), Keele University, UK.

Undervisning

För närvarande undervisar jag på kurserna Jämförande politik; Demokrati, utveckling och demokratisering; samt Institutionell teori. Därutöver ger jag också föreläsningar på flertalet andra kurser och program, framförallt på temat demokrati, politiska system och miljöpolitik.

Forskning

Mina forskningsintressen berör framförallt: policyprocesser och -implementering; värderingar, opinion och beteende; legitimitet; politiska strategier och styrmedel; samt medborgarskaps- och demokratifrågor.

Min avhandling, Exploring Public Policy Legitimacy: A Study of Belief-System Correspondence in Swedish Environmental Policy, behandlade frågan om policylegitimitet, där vikten av legitimitet för en långsiktigt väl fungerande policy utgör utgångspunkten för en jämförelse mellan de normativa principer som ligger till grund för politiska målsättningar och uttrycks genom officiell policy, och de värderingssystem som finns etablerade bland mottagare av policy. I avhandlingen diskuterar jag begreppet policylegitimitet från ett teoretiskt perspektiv och konstruerar en modell för dess utvärdering och bedömning. Denna appliceras på fallet med svensk hushållsinriktad miljöpolicy, med hjälp av en kvalitativ analys av svenska policydokument mellan åren 1994-2006 samt två storskaliga enkäter till svenska medborgare. Avhandlingen skrevs som en del i forskningsprogrammet SHARP (Hållbara hushåll), finansierat av Naturvårdsverket och Formas.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Higher education, norm development, and environmental protection (2020)

Harring. N, Jagers. S, Matti. S
Higher Education, Vol. 79, nr. 2, s. 291-305
Artikel i tidskrift

Public support for aviation policy measures in Sweden (2020)

Larsson. J, Matti. S, Nässén. J
Climate Policy, Vol. 20, nr. 10, s. 1305-1321
Artikel i tidskrift

The evolution of public policy attitudes (2020)

Comparing the mechanisms of policy support across the stages of a policy cycle
Jagers. S, Matti. S, Nordblom. K
Journal of Public Policy, Vol. 40, nr. 3, s. 428-448
Artikel i tidskrift

Ecological and functional consequences of coastal ocean acidification (2019)

Perspectives from the Baltic-Skagerrak System
Havenhand. J, Filipsson. H, Niiranen. S, Troell. M, Crépin. A, Jagers. S, et al.
Ambio, Vol. 48, nr. 8, s. 831-854