Simon Magnusson
Simon Magnusson

Simon Magnusson

Industridoktorand
Luleå tekniska universitet
Geoteknik
Geoteknologi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Tel: +46 (0) 70 2812811