Shikha Singh
Shikha Singh

Shikha Singh

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Trä och bionanokompositer
Materialvetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
shikha.singh@ltu.se
0920-493398
E173a Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

Effect of Chitin Nanocrystals on Crystallization and Properties of Poly(lactic acid)-Based Nanocomposites (2020)

Singh. S, Patel. M, Schwendemann. D, Zaccone. M, Geng. S, Maspoch. M, et al.
Polymers, Vol. 12, nr. 3
Artikel i tidskrift

Crystallization of triethyl-citrate-plasticized poly(lactic acid) induced by chitin nanocrystals (2019)

Singh. S, Maspoch. M, Oksman. K
Journal of Applied Polymer Science, Vol. 136, nr. 36