Stig Karlsson
Stig Karlsson

Stig Karlsson

Arbetsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Luleå

Utbildningsledare T-sektorn

Forskning

Undervisning

CV/Meritförteckning