Maxim Smirnov
Maxim Smirnov

Maxim Smirnov

Biträdande professor, Adjungerad Professor
Luleå tekniska universitet
Prospekteringsgeofysik
Geovetenskap och miljöteknik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
maxim.smirnov@ltu.se
0920-493588
F846 Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

Guest Editorial (2020)

Special Issue on “The 24th Electromagnetic Induction Workshop, Helsingor, Denmark”
Smirnov. M, Baba. K
Surveys in geophysics, Vol. 41, nr. 1, s. 1-3
Artikel i tidskrift

Magnetotelluric constraints on the temperature, composition, partial melt content and viscosity of the upper mantle beneath Svalbard (2020)

Selway. K, Smirnov. M, Beka. T, O'Donnell. J, Minakov. A, Senger. K, et al.
Geochemistry Geophysics Geosystems, Vol. 21, nr. 5
Artikel i tidskrift

3-D DC resistivity forward modeling using the multi-resolution grid (2019)

Gao. J, Smirnov. M, Smirnova. M, Egbert. G
Pure and Applied Geophysics
Artikel i tidskrift

3-D DC resistivity modeling and inversion using multi-resolution framework (2019)

Gao. J, Smirnov. M, Smirnova. M, Egbert. G
ASEG Extended Abstracts, Vol. 1
Artikel i tidskrift

Cooperative inversion of magnetotelluric and seismic data on Shurab diapirs in Central Iran (2019)

Moradi. M, Oskooi. B, Pushkarev. P, Smirnov. M, Esmaeili Oghaz. H
Environmental Earth Sciences, Vol. 78, nr. 11