Hoppa till innehållet
Snezana Gavric
Snezana Gavric

Snezana Gavric

Doktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
snezana.gavric@ltu.se
0920-491279
T3034 Luleå

Snezana Gavrics forskning fokuserar på anläggningar för dagvattenrening och metaller i dagvattenavrinning och sediment.

Specifika projekt fokuserar på följande:

  • Undersökning av svackdiken och deras prestanda uppräthållande av dagvattenkvalitet samt åtföljande påverkan på deras jord-gräsmedia
  • Undersökning av metallhalter i sediment från dagvattendammar och rännstensbrunnar med hänsyn till olika påverkansfaktorer

Snezana påbörjade sin doktorandutbildning vid VA-teknikgruppen i april 2016. Tidigare har Snezana gjort sin mastersutbildning på avdelningen för Hydraulik och Miljöteknik vid fakulteten för Väg och Vattenbyggnad på universitetet i Belgrad.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Correction to: Facilitating maintenance of stormwater ponds: comparison of analytical methods for determination of metal pollution (2022)

Gavric. S, Flanagan. K, Österlund. H, Blecken. G, Viklander. M
Environmental Science and Pollution Research, Vol. 29, nr. 49, s. 74894-74894
Artikel i tidskrift

Facilitating maintenance of stormwater ponds: comparison of analytical methods for determination of metal pollution (2022)

Gavric. S, Flanagan. K, Österlund. H, Blecken. G, Viklander. M
Environmental Science and Pollution Research, Vol. 29, nr. 49, s. 74877-74893
Artikel i tidskrift

Metal enrichment of soils in three urban drainage grass swales used for seasonal snow storage (2021)

Gavrić. S, Leonhardt. G, Österlund. H, Marsalek. J, Viklander. M
Science of the Total Environment, Vol. 760
Artikel i tidskrift

Measurement and conceptual modelling of retention of metals (Cu, Pb, Zn) in soils of three grass swales (2019)

Gavric. S, Larm. T, Österlund. H, Marsalek. J, Wahlsten. A, Viklander. M
Journal of Hydrology, Vol. 574, s. 1053-1061