Hoppa till innehållet
Snezana Gavric
Snezana Gavric

Snezana Gavric

Doktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
snezana.gavric@ltu.se
0920-491279
T3034 Luleå

Snezana Gavrics forskningsområde fokuserar på  dagvattenkvalitet från urbana områden. Arbetet undersöker prestanda av grön infrastruktur (gräsdiken) för att förbättra dagvattenkvalitet. Hennes forskning syftar till att förbättra förståelsen av processerna som styr transporten av föroreningar i små, urbana avrinningsområden.

Snezana påbörjade sin doktorandutbildning vid VA-teknikgruppen i april 2016. Tidigare har Snezana gjort sin mastersutbildning på avdelningen för Hydraulik och Miljöteknik vid fakulteten för Väg och Vattenbyggnad på universitetet i Belgrad. Hennes mastersuppsats handlade om modellering av regnvattenavrinning genom att använda artificiella neurala nätverk. Hon studerade även fysikaliska hydrologiska modeller för att kunna jämföra de olika tillvägagångssätten på samma dagvattensystem.

 

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Metal enrichment of soils in three urban drainage grass swales used for seasonal snow storage (2021)

Gavrić. S, Leonhardt. G, Österlund. H, Marsalek. J, Viklander. M
Science of the Total Environment, Vol. 760
Artikel i tidskrift

Measurement and conceptual modelling of retention of metals (Cu, Pb, Zn) in soils of three grass swales (2019)

Gavric. S, Larm. T, Österlund. H, Marsalek. J, Wahlsten. A, Viklander. M
Journal of Hydrology, Vol. 574, s. 1053-1061
Konferensbidrag

Measurement and Planning–Level Modelling of Retention of Trace Metals (Cu, Pb, Zn) in Soils of Three Urban Drainage Grass Swales (2019)

Gavric. S, Larm. T, Österlund. H, Marsalek. J, Wahlsten. A, Viklander. M
Ingår i: New Trends in Urban Drainage Modelling, UDM 2018, s. 85-90, Springer, 2019
Artikel i tidskrift

Processes improving urban stormwater quality in grass swales and filter strips (2019)

A review of research findings
Gavric. S, Leonhardt. G, Marsalek. J, Viklander. M
Science of the Total Environment, Vol. 669, s. 431-447