Hoppa till innehållet
Sofia Schönfeldt
Sofia Schönfeldt

Sofia Schönfeldt

Ekonom
Luleå tekniska universitet
Verksamhetsnära stöd ETKS
Verksamhetsstöd, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
sofia.schonfeldt@ltu.se
0920-491434
A3109 Luleå

Jag arbetar som ekonom på institutionen ETS. Detta innebär att jag arbetar med budget, uppföljning och bokslut samt sköter den ekonomiska redovisningen för flera ämnen i samarbete med ämnesföreträdare.

Jag samarbetar med forskare och projektledare i arbetet med projektredovisning. I arbetet ingår upprättande av kalkyler, rekvisitioner, kundfakturering och slutredovisningar. Arbetet innefattar även kontakter med finansiärer och andra intressenter. Jag arbetar med följande ämnen och centrumbildningar:

  • Redovisning och styrning, kst 481
  • Industriell marknadsföring, kst 483
  • Entreprenörskap och innovation, kst 487
  • Centrumbildningen Promote, kst 461