Sofia Larsson
Sofia Larsson

Sofia Larsson

Forskare
Luleå tekniska universitet
Strömningslära
Strömningslära och experimentell mekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
sofia.larsson@ltu.se
0920-492421
E806 Luleå

Forskning

Jag doktorerade i april 2014 inom kilnaerodynamik som handlar om kartläggning av flödesfältet i en roterugn (kiln) som är en del av LKABs framställningsprocess för järnmalmspellets. Jag gjorde CFD-simuleringar som jag validerade med olika laserbaserade mättekniker (PIV, LDV, PLIF) på en förenklad, nerskalad modell av kiln.

Detta projekt är en del av Fastelaboratoriet som fokuserar på innovationer inom funktionella produkter. Jag har fortsatt att arbeta med detta efter disputationen samtidigt som jag även är projektledare för ett annat projekt inom Faste där fokus ligger på en Functional Product Development Process. 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Localised roughness effects in non-uniform hydraulic waterways (2020)

Andersson. R, Larsson. S, Hellström. J, Burman. A, Andreasson. P
Journal of Hydraulic Research
Artikel i tidskrift

Characterization of Flow Structures Induced by Highly Rough Surface Using Particle Image Velocimetry, Proper Orthogonal Decomposition and Velocity Correlations (2018)

Andersson. L, Larsson. S, Hellström. J, Andreasson. P, Andersson. A, Lundström. S
Engineering, Vol. 10, s. 399-416
Artikel i tidskrift

The Effect of Reynolds Number on Jet in Asymmetric Co-Flows (2018)

A CFD Study
Teng. Z, Larsson. S, Lundström. S, Marjavaara. B
International Journal of Chemical Engineering
Artikel i tidskrift

Tomographic PIV of flow through ordered thin porous media (2018)

Larsson. S, Lundström. S, Lycksam. H
Experiments in Fluids, Vol. 59, nr. 6
Konferensbidrag

CFD Simulation of Jet Mixing with Asymmetric Co-flows in a Down-scaled Rotary Kiln Model (2016)

Teng. Z, Johansson. S, Larsson. S, Lundström. S, Marjavaara. D
Ingår i: Proceedings of the ASME 2016 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, ASME Press, 2016, IMECE2016-65637